Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt

Fler varsel i Västernorrland än för ett år sedan

Antalet varsel om uppsägning ökade under december i Västernorrland. Under de tre senaste månaderna har 153 personer varslats – 60 fler än samma period för ett år sedan.
Fler varsel i Västernorrland än för ett år sedan

Äldre än en månad

Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor

Så utecklades arbetsmarknaden i Kramfors under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Kramfors kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Kramfors under mandatperioden