Äldre än en månad

Så var befolkningsutvecklingen under #{PeriodSpec} i Helsingborg

Stor utflyttning från Helsingborg

Fler flyttade från än till Helsingborg under tredje kvartalet 2022. Faktum är att kommunen hade sitt näst största negativa flyttnetto under under 2000-talet. Det visar SCB:s senaste befolkningssiffror.
Stor utflyttning från Helsingborg
Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Helsingborgs boenden

Enligt den nya lagen ska Helsingborgs kommun ordna boende åt 338 ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Helsingborgs boenden
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Ojämn fördelning av flyktingar – Helsingborg tar inte sin andel

Över 42 000 asylsökande finns i Migrationsverkets system. Skulle de vara jämnt fördelade över landet borde 611 personer finnas i Helsingborg – men så många har kommunen inte tagit emot.
Ojämn fördelning av flyktingar – Helsingborg tar inte sin andel
Vi följer det svenska flyktingmottagandet, i spåren av Rysslands invasionskrig i Ukraina.