Relativt oförändrad andel biståndstagare i Båstad i maj

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Båstads kommun låg i stort sett stilla i maj, och är nu 0,6 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Båstad i maj

107 personer fick ekonomiskt bistånd i Båstad i januari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Båstads kommun låg i stort sett stilla i januari, och är nu 0,7 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
107 personer fick ekonomiskt bistånd i Båstad i januari