Ökat bostadsbyggande i Båstad

Det har byggts fler nya bostäder under den senaste mandatperioden, både i Båstads kommun och Sverige. Men de nya bostäderna matchar inte nödvändigtvis efterfrågan varnar expert.
Ökat bostadsbyggande i Båstad

Så utecklades arbetsmarknaden i Båstad under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Båstads kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Båstad under mandatperioden

Äldre än en månad

Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Båstad

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Båstads ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Båstad
Läget på elmarknaden  i Skåne.

Priserna ökar i Skåne: Läget på elmarknaden i juni

Högre priser än förra månaden, en konsumtionstopp den 2 juni och större export än import hela tiden. Här är Newsworthy månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Skåne: Läget på elmarknaden i juni
Läget på elmarknaden  i Skåne.

Priserna ökar i Skåne: Läget på elmarknaden i maj

Högre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och större export än import hela tiden. Här är Newsworthy månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Skåne: Läget på elmarknaden i maj
Bensinpriserna påverkar olika delar av landet på olika sätt

Så drabbar höga bensinpriser Båstad

Det höga bensinpriset slår olika över landet. Ökar priset med fem kronor innebär det 2 600 kronor extra per år och körkortsinnehavare i Båstad. I Stockholm kostar motsvarande höjning 1 400 kronor per person.
Så drabbar höga bensinpriser Båstad
Så utvecklas arbetslösheten i Skåne län.

Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Skåne

Samtliga kommuner i Skåne såg under februari månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten betydligt.
Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Skåne