Relativt oförändrad andel biståndstagare i Östra Göinge i mars

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Östra Göinge kommun låg i stort sett stilla i mars, och är nu 1,7 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Östra Göinge i mars