Relativt oförändrad andel biståndstagare i Åstorp i maj

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Åstorps kommun låg i stort sett stilla i maj, och är nu 1,6 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Åstorp i maj

276 personer fick ekonomiskt bistånd i Åstorp i april

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Åstorps kommun låg i stort sett stilla i april, och är nu 1,7 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
276 personer fick ekonomiskt bistånd i Åstorp i april

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Åstorp i februari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Åstorps kommun låg i stort sett stilla i februari, och är nu 1,8 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Åstorp i februari