Kvinnornas medianlön högre än männens i Sundbybergs kommun

Sundbybergs kommun Jämställdhet
Man och kvinna på mynthögar
Martin Olsson, Newsworthy

För tio år sedan låg medianlönen för kommunalt anställda män i Sundbybergs kommun 788 kronor högre än för kvinnor. Nu har kvinnorna gått om – men betyder det att lönerna är jämställda?

När den kommunala lönestatistiken för 2021 publicerades förra året markerades i tysthet ett historiskt skifte: För första gången någonsin var kvinnornas medianlön högre än männens. I två av tre svenska kommuner ligger nu kommunalt anställda kvinnors medianlöner antingen på samma nivå eller högre än männens. För tio år sedan hade männen högre medianlön i 254 av 290 kommuner.

Kvinnors medianlön i förhållande till männens i Sundbybergs kommun
Ladda ner i fler format
  • Originalformat, högupplöst: pngsvg
  • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
  • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
  • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
  • Med ram (30px): pngwebp
  • Med ram (60px): pngwebp

Och även i Sundbybergs kommun har utvecklingen gått åt samma håll: 2012 tjänade mediankvinnan 97 procent av medianmannens lön. 2021 låg de anställda kvinnornas medianlön på 33 379, vilket är 773 kronor mer än medianlönen för män.

Så betyder det att kommunerna är jämställda nu?

– Nej, men vi kan konstatera att det har hänt en hel del, säger Charlotta Undén, projektledare på Sveriges kommuner och region, SKR.

– Medellönen är fortfarande högre för män i kommunal sektor i landet som helhet, även om skillnaden har minskat över tid. Löneskillnaden är relativt liten i kommunal sektor, betydligt mindre än i regioner, stat och privat sektor. En stor del av löneskillnaden förklaras av skillnader i yrke, utbildning och ålder.

"Kvinnor är mer frånvarande på arbetsmarknaden"

Medellönen är alltså fortfarande högre för män i kommunal sektor i landet som helhet. Så är det även i Sundbybergs kommun, där medellönen är 300 kronor högre för män.

– Kvinnor arbetar mer deltid, kvinnor är generellt de som tar mer vabb och föräldraledighet, kvinnor tar ett större ansvar hemma. Det får stora konsekvenser när det gäller livsinkomst och karriärutveckling. Kvinnor behöver öka sin närvaro på arbetsmarknaden, säger Charlotta Undén.

Så vad kan kommunerna och SKR göra?

– Förutom att göra årliga lönekartläggningar och se till att lönerna är rättvisa för lika och likvärdigt arbete så handlar det för SKR:s del mycket om att öka närvaron för kvinnor på arbetsmarknaden. Heltidsarbete ska bli norm och vi vill att kvinnor och män delar lika på föräldraledighet, vab och obetalt arbete i hemmet.

Charlotta Undén nämner särskilt Heltidsresan, där SKR och Kommunal arbetar för att heltidsarbete ska bli norm.

– Här blir jämställdheten både ett mål och ett medel. Mål därför att jämställdhet är principiellt viktigt, men det är också ett medel att lösa kompetensbristen. Det är lättare att locka kompetens om man får en heltid och har kollegor som jobbar heltid, istället för att hela tiden behöver läras upp på nytt.

Vad har ni fått för reaktioner ute i kommunerna?

– Vi får mycket reaktioner och blandade rekationer som det blir när det sker en förädring. Det är viktigt att medarbetare, fack och arbetsgivare är med tillsammans och att de som påverkas av förändringen kan vara med och påverka och få information under hela vägen. I många verksamheter har införandet av heltidsorganisationer gått väldigt bra.

Trenden syns i Stockholms län

Trenden med ökande medianlön för kvinnor återfinns i Stockholms län som helhet. 2012 var medianlönen högre för män än för kvinnor i samtliga kommuner. 2021 låg medianlönen för kvinnor i paritet med eller högre än männen i 17 av länets kommuner. I Salems kommun är skillnaden fortfarande 2 300 kronor till männens favör, medan kvinnornas medianlön är drygt 2 800 kronor högre än männens i Täby kommun.

Kommunalt anställda kvinnor och mäns medianlön i Stockholms län
KommunMedianlön kvinnor 2021Medianlön män 2021Skillnad
Botkyrka32 40034 359−1 958
Danderyd36 00035 162838
Ekerö34 02932 9411 088
Haninge33 29334 000−707
Huddinge33 84433 400444
Järfälla32 59032 024566
Lidingö34 35632 9371 419
Nacka36 70034 3692 331
Norrtälje33 50034 700−1 200
Nykvarn33 66034 313−653
Nynäshamn32 66534 646−1 981
Salem33 00035 300−2 300
Sigtuna32 75533 780−1 025
Sollentuna39 00037 2501 750
Solna34 00034 141−141
Stockholm34 86933 3451 524
Sundbyberg33 37932 607773
Södertälje31 81933 200−1 381
Tyresö34 50033 603897
Täby36 63033 8002 830
Upplands Väsby34 00033 91783
Upplands-Bro33 00033 010−10
Vallentuna33 19934 091−892
Vaxholm35 35033 7001 650
Värmdö33 82132 849972
Österåker35 00032 4012 599
Källa: SCB/Kolada

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.