Stora skillnader i betygsättning i gymnasiet – vissa Norrbottensskolor generösare än andra

Norrbottens län Skola
Skolböcker
Alexander Grey, Unsplash

Betygsättningen i svenska gymnasieskolor är inte likvärdig, och nu ska regeringen utreda hur den ska bli mer rättvis. I Norrbottens län finns både skolor som är generösare och restriktivare med betygen.

Forskare och skolmyndigheter har återkommande konstaterat att det finns stora brister i likvärdighet när det gäller betygsättning i Sverige. Ett betyg kan betyda något i den ena skolan och något annat i en annan – vilket gör att elever från olika gymnasieskolor får olika förutsättningar att komma in på högskoleutbildningar eller att klara gymnasieexamen.

I höstas kom Riksrevisionen fram till att de insatser som hittills gjorts inte gett önskat resultat och på deras rekommendation har nu regeringen beslutat att utreda hur betygssättningen kan bli mer rättvis.

– Om betygen inte rättvisande speglar elevers kunskaper kan det leda till negativa konsekvenser både för individ och samhälle. Det är därför viktigt att åtgärda de brister i systemet som synliggörs, sa skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande när utredningen presenterades.

Ett av få sätt att undersöka likvärdig betygssättning är att jämföra betyget på nationella provet och på betyget i hela kursen, vilket Skolverket gör varje år. Utifrån siffrorna går det inte att säga om eleverna har fått för höga eller låga betyg: det finns inga statliga regler för hur stor avvikelsen mellan prov- och kursresultat får vara och lärare kan göra bedömningen att elever nått kunskapsmålen även om de hade lägre betyg på provet.

Däremot går det att jämföra skolorna med andra skolor med liknande resultat på de nationella proven – och på så sätt se om en skola är mer eller mindre generös i sin betygssättning.

Generösa betyg i 49 kurser i Norrbotten

Newsworthy har analyserat skillnaden mellan provresultat och betyg i 138 kurser vid 36 gymnasieenheter i Norrbotten från vårterminen 2022. För varje kurs och varje skola har vi jämfört andelen elever som fått ett högre betyg på kursen som helhet än på nationella provet med andra skolor som har ungefär samma provresultat. I 49 av de här kurserna var betygsättningen generösare än på i liknande skolor. I 57 var betygsättningen restriktivare.

Kursbetyg jämfört med resultat på nationella prov
SkolaMycket restriktivareRestriktivareRunt medelGenerösareMycket generösareEj jämförbara
Sandbackaskolan2123
Björknäsgymnasiet Enhet 111
Björknäsgymnasiet Enhet 211
Björknäsgymnasiet Enhet 33
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 1121
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 2211
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 31111
Tornedalsskolan133
Lapplands Gymnasium Jokkmokk1113
Furuhed 32111
Furuhedsskolan 11211
Furuhedsskolan 2231
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 131
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 23111
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 32112
Rymdgymnasiet11
Luleå gymnasieskola, skolenhet A3
Luleå gymnasieskola, skolenhet B121
Luleå gymnasieskola, skolenhet C331
Luleå gymnasieskola, skolenhet D3
Luleå gymnasieskola, skolenhet E21
Luleå gymnasieskola, skolenhet F2113
Luleå gymnasieskola, skolenhet G2112
Luleå gymnasieskola, skolenhet H23
Luleå Gymnasieskola, skolenhet J121
NTI Gymnasiet Luleå11212
Praktiska Gymnasiet Luleå211
Lapplands Gymnasium Pajala14
Grans naturbruksgymnasium3
Strömbacka Hugin312
Strömbacka Magne21
Strömbacka Mimer231
Strömbacka Mjölner111
Strömbacka Munin421
Älvsbyns gymnasium2122
Gränsälvsgymnasiet115
* Newsworthy jämför här med skolor med ungefär samma medelbetyg på det nationella provet. Vi redovisar bara skolor där vi har jämförelsetal i minst ett ämne i den här tabellen. Skolor som räknas som ”mycket generösare” tillhör den tiondel av de jämförda skolorna där störst andel elever som fått ett högre betyg på kursen än på provet. Mycket restriktivare tillhör den tiondel där lägst andel elever fått högre betyg på kursen än på provet.

Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 1 i Kiruna kommun är en av skolorna i Norrbotten som satte generösare betyg i alla jämförda kurser, i skolans fall fyra stycken. I till exempel svenska 3 fick 52 procent av eleverna ett högre betyg på kursen än på nationella provet under vårterminen 2022. På de 283 andra skolor i landet som hade ungefär samma resultat på nationella provet var det i snitt 29 procent som fick ett högre betyg på kursen än på provet och Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 1 tillhör de skolor i jämförelsen som var allra mest generösa. På Furuhedsskolan 2 i Kalix kommun var man däremot restriktivare än jämförda skolor i fem av fem kurser.

Kurserna där högst andel fått högre betyg på kursen än på provet
SkolaKommunKursAndel som fått högre betygI förhållande till liknande skolor*
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 2GällivareMatematik 2B88 %Mycket generösare
Luleå gymnasieskola, skolenhet FLuleåMatematik 2B78 %Mycket generösare
Praktiska Gymnasiet LuleåLuleåMatematik 1A76 %Generösare
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 3GällivareMatematik 1A76 %Mycket generösare
Björknäsgymnasiet Enhet 1BodenSvenska 168 %Mycket generösare
Älvsbyns gymnasiumÄlvsbynSvenska 164 %
Björknäsgymnasiet Enhet 3BodenMatematik 1A63 %Generösare
Lapplands Gymnasium JokkmokkJokkmokkEngelska 661 %Mycket generösare
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 1GällivareMatematik 1A58 %Generösare
Björknäsgymnasiet Enhet 3BodenSvenska 156 %Generösare
* Newsworthy jämför här med skolor med ungefär samma medelbetyg på det nationella provet. Saknas uppgift så saknas jämförelsetal för alla eller en del av eleverna. Skolor som räknas som ”mycket generösare” tillhör den tiondel där störst andel elever som fått ett högre betyg på kursen än på provet. Källa: Skolverket

Större avvikelse i friskolor

Skolornas avvikelser ändras ofta från år till år och från ämne till ämne. Generellt är det vanligare med högre kursbetyg i relation till provresultaten i friskolor. I Norrbotten hade elever i friskolor högre betyg på kursen än på provet i matematik 1a, matematik 3c, svenska 1 och svenska 3, medan andelen var högre bland kommunala skolor i engelska 6. I engelska 5 hade de ungefär lika stora avvikelser. Enligt Skolverket är det också vanligare med generösare rättning av de nationella proven i friskolor, vilket kan innebära att skillnaden mellan kommunala och enskilda huvudmän kan vara ännu större i verkligheten.

Samtidigt är skillnaderna mellan olika friskolor och olika kommunala skolor stor. Det finns friskolor som är mycket restriktiva och kommunala som är generösa och skillnaderna mellan de olika skoltyperna kan förklara en liten del av skillnaderna i betygssättning i relation till provresultaten, skriver Skolverket. De pekar också på att det förekommer relativ betygssättning, att betygen sätts i relation till klasskamraterna. Ju högre prestationsnivå i undervisningsgruppen desto mer restriktivare betygssättning.

Andel som fått högre betyg på kursen än på nationella provet – skola för skola i Norrbottens län (%)
SkolaKommunTypEngelska 5Engelska 6Svenska 1Svenska 3Matematik 1AMatematik 1BMatematik 2BMatematik 3BMatematik 3CMatematik 4
HornavanskolanArjeplogKommunal
SandbackaskolanArvidsjaurKommunal2228431418
Björknäsgymnasiet Enhet 1BodenKommunal6829
Björknäsgymnasiet Enhet 2BodenKommunal4840
Björknäsgymnasiet Enhet 3BodenKommunal566336
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 1GällivareKommunal17245855
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 2GällivareKommunal11322188
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 3GällivareKommunal103676
TornedalsskolanHaparandaKommunal172947273
Lapplands Gymnasium JokkmokkJokkmokkKommunal2061209
Furuhed 3KalixKommunal018251040
Furuhedsskolan 1KalixKommunal1010481931
Furuhedsskolan 2KalixKommunal49361915
RymdgymnasietKirunaEnskild2137
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 1KirunaKommunal35524435
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 2KirunaKommunal163551502630
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 3KirunaKommunal14323036
NTI Gymnasiet LuleåLuleåEnskild017402533
Praktiska Gymnasiet LuleåLuleåEnskild185176
Luleå gymnasieskola, skolenhet ALuleåKommunal63233
Luleå gymnasieskola, skolenhet BLuleåKommunal1561527
Luleå gymnasieskola, skolenhet CLuleåKommunal7283327273032
Luleå gymnasieskola, skolenhet DLuleåKommunal02011
Luleå gymnasieskola, skolenhet ELuleåKommunal183643
Luleå gymnasieskola, skolenhet FLuleåKommunal18297843
Luleå gymnasieskola, skolenhet GLuleåKommunal592317
Luleå gymnasieskola, skolenhet HLuleåKommunal014111619
Luleå Gymnasieskola, skolenhet JLuleåKommunal234716
Lapplands Gymnasium PajalaPajalaKommunal425037
Grans naturbruksgymnasiumPiteåKommunal112213
Strömbacka HuginPiteåKommunal4220318
Strömbacka MagnePiteåKommunal183729
Strömbacka MimerPiteåKommunal71935295422
Strömbacka MjölnerPiteåKommunal122343
Strömbacka MuninPiteåKommunal1337253433305
Älvsbyns gymnasiumÄlvsbynKommunal124664551328
GränsälvsgymnasietÖvertorneåKommunal105021
– innebär att Skolverket har uppgift om provbetyg och kursbetyg från färre än 10 elever. De har därför maskats av verket. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.