Fler varslade i Sverige – men inga på Gotland under december

Gotlands län Varsel
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Fler varslades om uppsägning i Sverige i december än samma månad 2021. På Gotland rapporterades inga varsel.

Inga varsel rapporterades på Gotland under december 2022. Senast något varsel rapporterades var i november 2022 – då berördes fem personer. För att arbetsgivare ska vara skyldiga att rapportera varsel krävs att minst fem personer berörs i länet – det kan alltså ha skett varsel som inte syns i statistiken. Det är inte ovanligt att det går månader utan några rapporterade varsel på Gotland. Som mest under coronapandemin – i april 2020 – rapporterades 106 varsel på Gotland.

Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Flest varsel i Stockholms län

I hela riket varslades 2 493 personer under december 2022, vilket är knappt 3 200 färre än i november men nästan 1 200 fler än december 2021. Under de tre senaste månaderna har totalt drygt 13 100 varslats om uppsägning i Sverige. Det är mer än dubbelt så många som under motsvarande period 2021.

Gotland tillhör inte de värst drabbade länen. De flesta varslen rapporteras istället i Stockholms län – även med hänsyn tagen till folkmängd. Det ska sägas att länstillhörigheten bygger på organisationsnumret hos arbetsgivaren, vilket gör att en hel del varsel registreras i det län där huvudkontoret är beläget. Och många huvudkontor finns just i Stockholm, även om varslen egentligen kan beröra andra län.

Varsel per län under december 2022
LänVarsel december 2022Per 10 000 invånare*Varsel oktober - december 2022Varsel oktober - december 2021
Blekinge617823
Dalarna32218343
Gotland00513
Gävleborg70168180
Halland00210142
Jämtland152650
Jönköping1174573318
Kalmar15124643
Kronoberg39326098
Norrbotten48322937
Skåne38041 075527
Stockholm1 04566 6652 998
Södermanland102513537
Uppsala144537860
Värmland804161
Västerbotten50320087
Västernorrland52315393
Västmanland35228072
Västra Götaland33531 583943
Örebro191256154
Östergötland44132791

*Här baserat på befolkningen 15-74 år.

Störst andel av varslen, 563 stycken, lades inom industrin1. Det är, sett till de senaste åren, inte en uppseendeväckande siffra för branschen. Näst flest varsel den senaste månaden lades inom handeln2, där varslen berörde 306 personer. Det är, sett till de senaste åren, inte en uppseendeväckande siffra för branschen.

Om man räknar samman alla varsel det senaste året finns flest berörda inom handeln – 5 734 personer – vilket motsvarar ungefär en femtedel av alla lagda varsel under året.

Varsel per näringsgren december 2022
BranschVarsel december 2022Varsel novemberVarsel december 2021
Tillverkning5631 17823
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar30679572
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster295525364
Byggverksamhet278656235
Transport och magasinering276404130
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik20342658
Informations- och kommunikationsverksamhet19797727
Vård och omsorg; sociala tjänster12717026
Hotell- och restaurangverksamhet8742560
Annan serviceverksamhet46031
Kultur, nöje och fritid443024
Utbildning39543
Fastighetsverksamhet20328
Finans- och försäkringsverksamhet1246150
Jordbruk, skogsbruk och fiske0914
Utvinning av mineral000
Försörjning av el, gas, värme och kyla000
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering0041
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring000
Övrigt000
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Rapporteringen av länstillhörighet har förändrats och historiska siffror är inte helt jämförbara på länsnivå, men i hela landet finns några tydliga toppar under de tre senaste decennierna: Krisen i början av 1990-talet, finanskrisen i slutet av 00-talet och nu senast corona-våren 2020. Så även på Gotland. Och i absoluta tal lades flest varsel i länet i mars 2005, knappt 500, jämfört med knappt 400 i september 1995 och drygt 100 i april 2020.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.