16 olyckor längs de stora vägarna i Östergötland under julhelgen

Östergötlands län Trafikolyckor

Under julhelgen inträffade 16 olyckor längs de stora vägarna i Östergötlands län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Flest olyckor, fem stycken, inträffade under tisdag den 27 december och onsdag den 28 december. Även i riket som helhet var tisdagen den mest olycksdrabbade dagen.

Till ”julhelgen” räknar vi här den 22:a – 28:e december, alltså torsdag till onsdag. 16 olyckor är ungefär lika många som under en genomsnittlig torsdag–onsdag i Östergötland. (Genomsnittet är 15 olyckor, under 2022.)

Nerbrutet per kommun inträffade flest olyckor, fyra stycken, längs E4 genom Linköpings kommun.

Karta över Östergötlands län
Ladda ner i fler format
  • Originalformat för Östergötlands län, lågupplöst: pngwebp
  • Originalformat för Östergötlands län, högupplöst: pngwebp
  • Originalformat med ram: pngwebp
  • 4:3: pngwebp
  • 16:9: pngwebp
  • 8:3: pngwebp
  • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
  • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
  • 8:3, originalformat med padding: pngwebp

Av olyckorna klassades två som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, vilket oftast innebär avstängningar i en eller båda riktningar: På väg 23 genom Linköpings kommun tisdag den 27 december och E4 genom Linköpings kommun tisdag den 27 december.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E4 Linköpingti 27 dec., 14.42E4 från Trafikplats Mantorp (110) till Trafikplats Linköping Väst (111) i riktning mot Nyköping
Nya Kalmarvägen (väg 23)Linköpingti 27 dec., 18.13Väg 23 från Skeda till Karstorp i riktning mot Linköping
Tidpunkt anger när olyckan först rapporterades, inte när den inträffade

Totalt i landet inträffade omkring 370 trafikolyckor längs de stora vägarna under julhelgen, och flest på måndagen efter jul. Det kan jämföras med 315 en genomsnittlig vecka under året. Sett till historisk statistik över olyckor med döda och skadade, har dagarna före julafton oftast varit avsevärt svårare än dagarna efter, med flest olyckor den 20:e, 21:a eller 22:a 1.

Olyckor per län
LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonDag med flest olyckor
Blekinge50123 december
Dalarna183026 december
Gävleborg174227 december
Halland113123 december
Jämtland84028 december
Jönköping303527 december
Kalmar83128 december
Kronoberg61126 december
Norrbotten81124 december
Örebro153226 december
Östergötland162027 december
Skåne297322 december
Södermanland123123 december
Stockholm436522 december
Uppsala132123 december
Värmland124122 december
Västerbotten194326 december
Västernorrland313022 december
Västmanland164327 december
Västra Götaland565428 december
Län med mycket få rapporterade olyckor saknas i tabellen.

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.