31 olyckor längs de stora vägarna i Västernorrland under julhelgen

Västernorrlands län Trafikolyckor

Under julhelgen inträffade 31 olyckor längs de stora vägarna i Västernorrlands län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Flest olyckor, sju stycken, inträffade under torsdag den 22 december. I riket som helhet var däremot tisdagen (den 27:e) den mest olycksdrabbade dagen.

Ladda ner i fler format

Till ”julhelgen” räknar vi här den 22:a – 28:e december, alltså torsdag till onsdag. 31 olyckor är fler än under en genomsnittlig torsdag–onsdag i Västernorrland. (Genomsnittet är tio olyckor, under 2022.)

Nerbrutet per kommun inträffade flest olyckor, åtta stycken, längs E4 genom Härnösands kommun.

Karta över Västernorrlands län
Ladda ner i fler format
  • Originalformat för Västernorrlands län, lågupplöst: pngwebp
  • Originalformat för Västernorrlands län, högupplöst: pngwebp
  • Originalformat med ram: pngwebp
  • 4:3: pngwebp
  • 16:9: pngwebp
  • 8:3: pngwebp
  • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
  • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
  • 8:3, originalformat med padding: pngwebp

Av olyckorna klassades tre som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, vilket oftast innebär avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E4 Härnösandfr 23 dec., 15.47E4 från Överdal till Trafikplats Utansjö (244) i riktning mot Umeå
E4 Sundsvallti 27 dec., 5.17E4 från Trafikplats Gärdesdalen (227) till Trafikplats Birsta S (229) i riktning mot Umeå
Väg 1064 Örnsköldsvikon 28 dec., 18.25Väg 1064 från Skedeviken till Skeppsmalen båda riktningarna
Tidpunkt anger när olyckan först rapporterades, inte när den inträffade

Totalt i landet inträffade omkring 370 trafikolyckor längs de stora vägarna under julhelgen, och flest på måndagen efter jul. Det kan jämföras med 315 en genomsnittlig vecka under året. Sett till historisk statistik över olyckor med döda och skadade, har dagarna före julafton oftast varit avsevärt svårare än dagarna efter, med flest olyckor den 20:e, 21:a eller 22:a 1.

Olyckor per län
LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonDag med flest olyckor
Blekinge50123 december
Dalarna183026 december
Gävleborg174227 december
Halland113123 december
Jämtland84028 december
Jönköping303527 december
Kalmar83128 december
Kronoberg61126 december
Norrbotten81124 december
Örebro153226 december
Östergötland162027 december
Skåne297322 december
Södermanland123123 december
Stockholm436522 december
Uppsala132123 december
Värmland124122 december
Västerbotten194326 december
Västernorrland313022 december
Västmanland164327 december
Västra Götaland565428 december
Län med mycket få rapporterade olyckor saknas i tabellen.

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.