18 olyckor längs de stora vägarna i Dalarna under julhelgen

Dalarnas län Trafikolyckor

Under julhelgen inträffade 18 olyckor längs de stora vägarna i Dalarnas län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Flest olyckor, sex stycken, inträffade under måndag den 26 december (annandagen). I riket som helhet var däremot tisdagen (den 27:e) den mest olycksdrabbade dagen.

Till ”julhelgen” räknar vi här den 22:a – 28:e december, alltså torsdag till onsdag. 18 olyckor är fler än under en genomsnittlig torsdag–onsdag i Dalarna. (Genomsnittet är elva olyckor, under 2022.)

Nerbrutet per kommun inträffade flest olyckor, tre stycken, längs E16 genom Borlänge kommun.

Karta över Dalarnas län
Ladda ner i fler format

Av olyckorna klassades tre som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, vilket oftast innebär avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Väg 68 Avestafr 23 dec., 12.39Väg 68 från Mästerbo till Jularbo båda riktningarna
Hamrevägen (väg 270)Hedemoramå 26 dec., 21.43Väg 270 från Cirkulationsplats Hedemora till Hamreängarna båda riktningarna
Väg 70 Leksandti 27 dec., 13.31Väg 70 från Ströjbacken till Häradsbygden båda riktningarna
Tidpunkt anger när olyckan först rapporterades, inte när den inträffade

Totalt i landet inträffade omkring 370 trafikolyckor längs de stora vägarna under julhelgen, och flest på måndagen efter jul. Det kan jämföras med 315 en genomsnittlig vecka under året. Sett till historisk statistik över olyckor med döda och skadade, har dagarna före julafton oftast varit avsevärt svårare än dagarna efter, med flest olyckor den 20:e, 21:a eller 22:a 1.

Olyckor per län
LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonDag med flest olyckor
Blekinge50123 december
Dalarna183026 december
Gävleborg174227 december
Halland113123 december
Jämtland84028 december
Jönköping303527 december
Kalmar83128 december
Kronoberg61126 december
Norrbotten81124 december
Örebro153226 december
Östergötland162027 december
Skåne297322 december
Södermanland123123 december
Stockholm436522 december
Uppsala132123 december
Värmland124122 december
Västerbotten194326 december
Västernorrland313022 december
Västmanland164327 december
Västra Götaland565428 december
Län med mycket få rapporterade olyckor saknas i tabellen.

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.