Efter 19 månaders nedgång: nu stiger arbetslösheten bland utlandsfödda i Österåker

Österåkers kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Österåkers kommun minskat, men i november vände utvecklingen då andelen arbetslösa steg något jämfört med året innan.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Österåkers kommun med 0,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 9,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under november månad rapporterade Österåkers kommun en total arbetslöshet på 4,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,3 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 912 av 22 800 invånare i åldern 16 till 64 år i Österåkers kommun var inskrivna som arbetssökande (71 färre än i november i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Österåker är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Österåkers kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

Österåker är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Södertälje, där arbetslösheten sjunker med 1,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Österåker hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Stockholms län och nu växer klyftan (4,0 procent i kommunen, jämfört med 6,2 procent i hela länet). Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Botkyrka har den högsta (11,1 procent). För att Österåker skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ekerö skulle 205 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 274 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Öckerö har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger något

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,9 procent i Österåker under november månad, motsvarande 474 av 4 788 personer. Det är 0,1 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+29 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de 19 föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,9 procentenheter i Österåker.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Österåkers kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Österåker om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vaxholm har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Österåker så minskar den i Stockholms län. Jämfört med november förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 0,8 procentenheter (till 12,9 procent). Trots den senaste uppgången har Österåker med andra ord fortfarande lägre arbetslöshet bland utlandsfödda än Stockholms län.

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Österåkers kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

Ungdomsarbetslöshet ökar något

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,1 procentenheter). I november var 5,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 112 personer). Mäter vi antalet inskrivna har det däremot inte skett någon förändring.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Österåkers kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Österåker lägre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Österåkers kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

121 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 december fanns det sammanlagt 121 arbetsplatsannonser i Österåkers kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 180 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Österåkers kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare120
Lastbilsförare m.fl.114
Förskollärare413
Barnskötare811
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1010
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer910
Restaurang- och köksbiträden m.fl.49
Butikssäljare, dagligvaror99
Grundskollärare78
Övrig hemservicepersonal m.fl.57

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 december av utannonserade jobb där Österåkers kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
ÖsteråkerStockholms länHela landet
Hela arbetskraften4,0 %−0,3 % 6,2 %−0,5 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda9,9 %+0,1 % 12,9 %−0,8 % 16,5 %−1,3 % 
Bland ungdomar5,5 %+0,1 % 6,9 %−0,3 % 8,1 %−0,8 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Botkyrka11,1 %−0,8 % 
Danderyd3,2 %−0,3 % 
Ekerö3,1 %−0,4 % 
Haninge7,1 %−0,4 % 
Huddinge7,0 %−0,6 % 
Järfälla8,2 %−0,3 % 
Lidingö3,9 %−0,3 % 
Nacka4,0 %−0,5 % 
Norrtälje5,0 %−0,5 % 
Nykvarn3,9 %−0,6 % 
Nynäshamn6,7 %−0,2 % 
Salem5,2 %−0,3 % 
Sigtuna8,8 %−0,9 % 
Sollentuna5,8 %−0,4 % 
Solna4,3 %−0,6 % 
Stockholm6,2 %−0,5 % 
Sundbyberg6,1 %−0,8 % 
Södertälje11,0 %−1,0 % 
Tyresö4,6 %−0,4 % 
Täby3,5 %−0,2 % 
Upplands Väsby7,4 %−0,4 % 
Upplands-Bro7,6 %−0,3 % 
Vallentuna3,5 %−0,3 % 
Vaxholm3,2 %−0,8 % 
Värmdö3,6 %−0,4 % 
Österåker4,0 %−0,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Botkyrka16,2 %−0,8 % 
Danderyd8,8 %−0,4 % 
Ekerö8,8 %−0,4 % 
Haninge12,7 %−0,5 % 
Huddinge13,2 %−0,9 % 
Järfälla14,6 %−0,8 % 
Lidingö9,9 %−0,2 % 
Nacka8,9 %−0,8 % 
Norrtälje14,3 %−1,0 % 
Nykvarn12,2 %±0,0 % 
Nynäshamn15,8 %+1,0 % 
Salem9,6 %−1,0 % 
Sigtuna15,3 %−1,6 % 
Sollentuna12,4 %−0,4 % 
Solna7,2 %−1,1 % 
Stockholm12,9 %−0,7 % 
Sundbyberg11,8 %−1,0 % 
Södertälje17,3 %−1,4 % 
Tyresö11,2 %−0,7 % 
Täby8,2 %−0,3 % 
Upplands Väsby13,1 %−0,7 % 
Upplands-Bro14,4 %−0,7 % 
Vallentuna8,3 %±0,0 % 
Vaxholm10,1 %−1,0 % 
Värmdö8,8 %−1,1 % 
Österåker9,9 %+0,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Botkyrka8,5 %−1,6 % 
Danderyd3,4 %+0,5 % 
Ekerö5,0 %+0,2 % 
Haninge8,2 %−1,0 % 
Huddinge6,2 %−0,8 % 
Järfälla8,7 %+0,1 % 
Lidingö3,6 %+0,2 % 
Nacka4,4 %−0,2 % 
Norrtälje6,9 %−0,7 % 
Nykvarn6,6 %−3,8 % 
Nynäshamn9,2 %−0,8 % 
Salem5,5 %−3,3 % 
Sigtuna9,7 %+0,1 % 
Sollentuna6,7 %−0,7 % 
Solna6,1 %+0,9 % 
Stockholm6,9 %−0,1 % 
Sundbyberg6,6 %−1,0 % 
Södertälje8,6 %−1,0 % 
Tyresö6,4 %−1,0 % 
Täby4,1 %+0,4 % 
Upplands Väsby9,4 %+1,1 % 
Upplands-Bro10,0 %−0,2 % 
Vallentuna5,3 %−0,5 % 
Vaxholm4,6 %−1,8 % 
Värmdö5,8 %+0,6 % 
Österåker5,5 %+0,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.