Arbetslösheten sjunker för 20:e månaden i följd i Kungsbacka

Kungsbacka kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Kungsbacka kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Under november månad rapporterade Kungsbacka kommun en total arbetslöshet på 2,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 071 av 41 192 invånare i åldern 16 till 64 år i Kungsbacka kommun var inskrivna som arbetssökande (256 färre än i november i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten i Kungsbacka är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,1 till 2,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Kungsbacka kommun och Hallands län
Ladda ner i fler format

Kungsbacka är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kungsbacka hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Hallands län och nu växer klyftan (2,6 procent i kommunen, jämfört med 4,9 procent i hela länet). Kungsbacka har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Hylte har den högsta (7,9 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 274 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Öckerö har den lägsta (2,5 procent). Kungsbackas arbetslöshet sticker ut som den tredje lägsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,1 procent i Kungsbacka under november månad, motsvarande 385 av 4 231 personer. Det är 2,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−115 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 14,4 till 9,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,5 procentenheter i Kungsbacka. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kungsbacka kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kungsbacka om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker något

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,1 procentenheter). I november var 3,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 146 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 15 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kungsbacka sjunkit 21 månader i följd (ner från 5,9 procent i februari 2021 till 3,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kungsbacka kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kungsbacka lägre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kungsbacka kommun och Hallands län
Ladda ner i fler format

267 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 december fanns det sammanlagt 267 arbetsplatsannonser i Kungsbacka kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 430 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Kungsbacka kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter2240
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1035
Restaurang- och köksbiträden m.fl.722
Grundutbildade sjuksköterskor919*
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare115
Barnskötare915
Trädgårdsanläggare m.fl.212
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.1212
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter512
Butikssäljare, fackhandel1011

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 december av utannonserade jobb där Kungsbacka kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
KungsbackaHallands länHela landet
Hela arbetskraften2,6 %−0,5 % 4,9 %−0,7 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda9,1 %−2,7 % 15,3 %−2,3 % 16,5 %−1,3 % 
Bland ungdomar3,8 %−0,1 % 5,7 %−0,8 % 8,1 %−0,8 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Falkenberg5,7 %−0,5 % 
Halmstad7,0 %−0,7 % 
Hylte7,9 %−1,6 % 
Kungsbacka2,6 %−0,5 % 
Laholm5,4 %−0,6 % 
Varberg3,6 %−0,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Falkenberg16,6 %−2,5 % 
Halmstad18,3 %−2,0 % 
Hylte19,2 %−3,2 % 
Kungsbacka9,1 %−2,7 % 
Laholm15,7 %−2,8 % 
Varberg10,7 %−2,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Falkenberg6,7 %+0,5 % 
Halmstad7,7 %−0,8 % 
Hylte7,1 %−4,9 % 
Kungsbacka3,8 %−0,1 % 
Laholm6,9 %−1,3 % 
Varberg3,7 %−1,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.