Befolkningen minskar i Tingsryd – fler flyttar från än till kommunen

Tingsryds kommun Befolkning
Så var befolkningsutvecklingen under #{PeriodSpec} i Tingsryd
Michal Balog, Unsplash

Befolkningen i Tingsryd minskade under tredje kvartalet 2022. Det visar SCB:s senaste siffror.

Fler dog än föddes i Tingsryds kommun under tredje kvartalet 2022 och fler flyttade från än till kommunen. Befolkningen minskade med 52 personer jämfört med kvartalet innan. Därmed har Tingsryd 12 326 invånare.

Jämfört med för ett år sedan har befolkningen ökat med en person.

Flest flyttar till andra län än Kronoberg

Under det tredje kvartalet flyttade 211 personer till Tingsryd medan 247 flyttade ut. Kommunen hade med andra ord ett negativt flyttnetto. Det har det oftast inte varit historiskt sett.

Av de 211 som flyttade in kom de flesta från andra län – 111 personer – medan 69 flyttade in från andra kommuner i Kronoberg och 31 invandrade från andra länder.

Av de 247 som lämnade kommunen flyttade 73 till övriga Kronoberg, 169 till andra län och fem till utlandet.

Under de flesta kvartal sedan millennieskiftet har flyttströmmarna till Tingsryd i första hand kommit från andra delar av landet och de flesta som flyttar från kommunen flyttar till andra län.

Fler dog än föddes

Det föddes 22 barn i Tingsryd under tredje kvartalet, medan 51 personer avled. Det innebär att Tingsryd hade ett negativt födelsenetto, vilket kommunen nästan alltid brukar ha.

Kronobergs befolkning ökar

Tingsryd tillhör de 162 kommuner i riket vars befolkning minskade under tredje kvartalet. Bland de åtta kommunerna i Kronobergs län minskade befolkningen i sex.

I hela riket ökade befolkningen med 20 810 personer under tredje kvartalet och i slutet av september hade Sverige 10 508 669 invånare. Kronoberg tillhör de 17 län där befolkningen ökade. Länet har nu 204 105 invånare.

Befolkningsförändringar i Kronobergs län under tredje kvartalet 2022
KommunFolkmängdFörändring sedan förra kvartaletFörändring 1 årFörändring 10 år
Alvesta20 295−3+23+1 368
Lessebo8 511−43−110+466
Ljungby28 420−88−1+973
Markaryd10 207−24−148+697
Tingsryd12 326−52+1+158
Uppvidinge9 465+63+28+188
Växjö96 854+757+1 183+12 344
Älmhult18 027−9+142+2 317

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.