Äldre än en vecka

En äldre mans händer

Så har äldreomsorgen utvecklats i Tingsryd under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Tingsryds kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Tingsryd under mandatperioden

Så utvecklas skolan i Tingsryd

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Tingsryd.
Så utvecklas skolan i Tingsryd

Minskat bostadsbyggande i Tingsryd

Bostadsbyggandet i Sverige har ökat de under mandatperioden, men inte i Tingsryds kommun.
Minskat bostadsbyggande i Tingsryd

Äldre än en månad

Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt

Så utecklades arbetsmarknaden i Tingsryd under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Tingsryds kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Tingsryd under mandatperioden
Flygplan från Vueling på rullbana

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Växjö flygplats i juni

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. Kronobergs län går dock mot strömmen. På Kronobergs­flygplatsen ökade trafiken i stället. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet på Växjö flygplats i juni
Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Tingsryd

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Tingsryds ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Tingsryd
Så bostadsmarknaden i Tingsryds kommun.

30 sålda villor i Tingsryd

Mellan april och juni gjordes sammanlagt 30 affärer med villor i Tingsryds kommun. Det kan jämföras med 26 vid motsvarande tid i fjol.
30 sålda villor i Tingsryd
En elbil som laddas

Färre nya laddbara bilar i Kronoberg efter flera kvartals uppgång

Elbilar och laddhybrider utgjorde under andra kvartalet en lägre andel av alla nyregistreringar än kvartalet innan i Kronobergs län. Det var första gången på sju kvartal som andelen minskade. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Kronoberg efter flera kvartals uppgång