Befolkningen minskar i Laxå – fler flyttar från än till kommunen

Laxå kommun Befolkning
Så var befolkningsutvecklingen under #{PeriodSpec} i Laxå
Michal Balog, Unsplash

Befolkningen i Laxå minskade under tredje kvartalet 2022. Det visar SCB:s senaste siffror.

Lika många föddes som dog i Laxå kommun under tredje kvartalet 2022 – men fler flyttade från än till kommunen. Befolkningen minskade med 20 personer jämfört med kvartalet innan. Därmed har Laxå 5 606 invånare.

Jämfört med för ett år sedan har befolkningen minskat med två personer.

Flest flyttar till andra kommuner i Örebro län

Under det tredje kvartalet flyttade 86 personer till Laxå medan 110 flyttade ut. Kommunen hade med andra ord ett negativt flyttnetto.

Av de 86 som flyttade in kom de flesta från andra län – 39 personer – medan 33 flyttade in från andra kommuner i Örebro län och 14 invandrade från andra länder.

Av de 110 som lämnade kommunen flyttade 75 till övriga Örebro län, 33 till andra län och två till utlandet.

Historiskt sett är det vanligast att flyttströmmarna till Laxå kommit från andra kommuner i Örebro län och de flesta som flyttar från kommunen flyttar till Örebro län.

Lika många föddes som dog

Det föddes 15 barn i Laxå under tredje kvartalet, medan 15 personer avled. Under 2000-talet har kommunen oftast haft födelseunderskott.

Örebro läns befolkning ökar

Laxå tillhör de 162 kommuner i riket vars befolkning minskade under tredje kvartalet. Bland de tolv kommunerna i Örebro län minskade befolkningen i åtta.

I hela riket ökade befolkningen med 20 810 personer under tredje kvartalet och i slutet av september hade Sverige 10 508 669 invånare. Örebro län tillhör de 17 län där befolkningen ökade. Länet har nu 307 575 invånare.

Befolkningsförändringar i Örebro län under tredje kvartalet 2022
KommunFolkmängdFörändring sedan förra kvartaletFörändring 1 årFörändring 10 år
Askersund11 490−38−33+462
Degerfors9 553+16−37+57
Hallsberg16 248−26+110+960
Hällefors6 720−52−184−270
Karlskoga30 310−149−66+737
Kumla22 430+50+360+1 772
Laxå5 606−20−2+35
Lekeberg8 734+21+164+1 418
Lindesberg23 509−80−145+460
Ljusnarsberg4 526−39−90−311
Nora10 719−54+5+356
Örebro157 730+759+893+19 246

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.