Befolkningen minskar i Askersund – fler flyttar från än till kommunen

Askersunds kommun Befolkning
Så var befolkningsutvecklingen under #{PeriodSpec} i Askersund
alanharder.ca, Flickr

Befolkningen i Askersund minskade under tredje kvartalet 2022. Det visar SCB:s senaste siffror.

Fler dog än föddes i Askersunds kommun under tredje kvartalet 2022 och fler flyttade från än till kommunen. Befolkningen minskade med 38 personer jämfört med kvartalet innan. Därmed har Askersund 11 490 invånare.

Jämfört med för ett år sedan har befolkningen minskat med 33 personer.

Flest flyttar till andra kommuner i Örebro län

Under det tredje kvartalet flyttade 147 personer till Askersund medan 180 flyttade ut. Kommunen hade med andra ord ett negativt flyttnetto. Det har det oftast inte varit historiskt sett.

Av de 147 som flyttade in kom de flesta från Örebro län – 96 personer – medan 44 flyttade in från andra län i Sverige och sju invandrade från andra länder.

Av de 180 som lämnade kommunen flyttade 88 till övriga Örebro län, 83 till andra län och nio till utlandet.

Under de flesta kvartal sedan millennieskiftet har flyttströmmarna till Askersund i första hand kommit från andra kommuner i Örebro län och de flesta som flyttar från kommunen flyttar till det egna länet.

Fler dog än föddes

Det föddes 27 barn i Askersund under tredje kvartalet, medan 34 personer avled. Det innebär att Askersund hade ett negativt födelsenetto, vilket kommunen nästan alltid brukar ha.

Örebro läns befolkning ökar

Askersund tillhör de 162 kommuner i riket vars befolkning minskade under tredje kvartalet. Bland de tolv kommunerna i Örebro län minskade befolkningen i åtta.

I hela riket ökade befolkningen med 20 810 personer under tredje kvartalet och i slutet av september hade Sverige 10 508 669 invånare. Örebro län tillhör de 17 län där befolkningen ökade. Länet har nu 307 575 invånare.

Befolkningsförändringar i Örebro län under tredje kvartalet 2022
KommunFolkmängdFörändring sedan förra kvartaletFörändring 1 årFörändring 10 år
Askersund11 490−38−33+462
Degerfors9 553+16−37+57
Hallsberg16 248−26+110+960
Hällefors6 720−52−184−270
Karlskoga30 310−149−66+737
Kumla22 430+50+360+1 772
Laxå5 606−20−2+35
Lekeberg8 734+21+164+1 418
Lindesberg23 509−80−145+460
Ljusnarsberg4 526−39−90−311
Nora10 719−54+5+356
Örebro157 730+759+893+19 246

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.