Färre Skellefteåelever behöriga till gymnasiet – här är betygen skola för skola

Skellefteå kommun Skola
Skolkorridor
Kyo Azuma, Unsplash

Av niondeklassarna i Skellefteå som gick ut i våras var det en lägre andel som uppnådde behörighet till gymnasiets yrkesprogram, jämfört med de som gick ut 2022. Det visar Skolverket statistik som presenterades i dag.

87 procent av eleverna som gick ut nian i Skellefteå i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en lägre andel än bland dem som gick ur nian våren 2021. Högst andel niondeklassare som var behöriga till gymnasiet i Västerbottens län i våras fanns i Umeå kommun (89 procent). Lägst var andelen i Storumans kommun (78 procent). I ytterligare sex kommuner i länet var det bara en eller några få som inte klarade behörigheten.

Andelen behöriga minskade bland flickor medan den ligger relativt stilla bland pojkar och var ungefär lika hög i båda grupperna.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Skellefteå kommun var 86 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program, medan 85 procent var behöriga till ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program samtidigt som 84 procent hade behörighet för naturvetenskapligt och tekniskt program.

79 procent av niondeklassarna i Skellefteå nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Det är lika många som året innan.

834 elever i 16 skolor

I Skellefteå finns 16 skolor där totalt 834 elever som gick ut nian i våras. 13 av dem drivs i kommunal regi (761 elever), medan tre är friskolor (73 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre bland eleverna i friskolorna (nästan 100 jämfört med 86 procent).

Det här är ett mönster som återfinns i riket som helhet också. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

Slutbetyg per skola i Skellefteå kommun 2022
SkolaAndel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentesGenomsnittligt meritvärdeTyp
Björkskolan~100 % (~100 %)242,1Enskild
Björnåkersskolan89 % (85 %)219,0Kommunal
Bolidenskolan74 % (59 %)186,7Kommunal
Bureskolan80 % (–)231,1Kommunal
Byskeskolan89 % (83 %)221,8Kommunal
Floraskolan80 % (92 %)208,4Kommunal
IES International School Skellefteå. (–).Enskild
Internationella Engelska Skolan Skellefteå~100 % (80 %)237,1Enskild
Kågeskolan90 % (~100 %)217,5Kommunal
Lejonströmsskolan~100 % (–)260,1Kommunal
Lövångersskolan~100 % (80 %)205,7Kommunal
Morö backe skola86 % (90 %)223,5Kommunal
Norrhammarskolan~100 % (94 %)237,7Kommunal
Sörböleskolan86 % (90 %)222,7Kommunal
Ursviksskolan91 % (~100 %)229,7Kommunal
Örjanskolan69 % (~100 %)207,4Kommunal
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Västerbottens län 2022
KommunAndel behöriga totaltKommunala skolorEnskilda skolor
Bjurholm~100 %~100 %
Dorotea~100 %~100 %
Norsjö~100 %~100 %
Sorsele~100 %~100 %
Vindeln~100 %~100 %
Åsele~100 %~100 %
Umeå89 %88 %94 %
Vännäs89 %89 %
Nordmaling89 %89 %
Robertsfors87 %87 %
Skellefteå87 %86 %~100 %
Lycksele86 %86 %
Malå83 %83 %
Vilhelmina82 %80 %..
Storuman78 %78 %
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.