Så många blev behöriga till gymnasiet i Dorotea

Dorotea kommun Skola
Skolböcker
Alexander Grey, Unsplash

Alla – med undantag för någon eller några få – som slutade nian i Dorotea i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det visar Skolverkets statistik som släpptes i dag.

Nästan alla elever som gick ut nian i Dorotea i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram, precis som året innan. Någonstans mellan 24 och 27 av de 28 eleverna som slutade nian i våras klarade behörigheten, och Dorotea tillhör de elva kommuner där färre än fem elever inte blev behöriga till yrkesgymnasiet.Dorotea tillhör de elva kommuner i landet där färre än fem elever inte nådde behörighet.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Dorotea kommun var nästan alla behöriga för de högskoleförberedande programmen.

86 procent av niondeklassarna i Dorotea nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Läsåret innan var motsvarande siffra 65 procent.

28 elever gick ut från Strandenskolan F-9

I Dorotea gick totalt 28 nior ut från Strandenskolan F-9, som är kommunal.

I riket som helhet är andelen med behörighet generellt högre på friskolor. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Västerbottens län 2022
KommunAndel behöriga totaltKommunala skolorEnskilda skolor
Bjurholm~100 %~100 %
Dorotea~100 %~100 %
Norsjö~100 %~100 %
Sorsele~100 %~100 %
Vindeln~100 %~100 %
Åsele~100 %~100 %
Umeå89 %88 %94 %
Vännäs89 %89 %
Nordmaling89 %89 %
Robertsfors87 %87 %
Skellefteå87 %86 %~100 %
Lycksele86 %86 %
Malå83 %83 %
Vilhelmina82 %80 %..
Storuman78 %78 %
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.