Örebroelever har näst högst gymnasiebehörighet i länet – här är betygen skola för skola

Örebro kommun Skola
Skolkorridor
Kyo Azuma, Unsplash

Av de niondeklassare som gick ut i Örebro kommun i våras var 81 procent behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är den näst högsta siffran i länet, visar Skolverkets statistik som släpptes i dag.

81 procent av eleverna som gick ut nian i Örebro kommun i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en lägre andel än bland dem som gick ur nian våren 2021. Det är den näst högsta andelen i länet, efter Nora kommun.

Andelen behöriga minskade bland flickor medan den ligger relativt stilla bland pojkar och var ungefär lika hög i båda grupperna.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Örebro kommun var 80 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program, medan 78 procent var behöriga till ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program samtidigt som 76 procent hade behörighet för naturvetenskapligt och tekniskt program.

68 procent av niondeklassarna i Örebro kommun nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Läsåret innan var motsvarande siffra 73 procent.

1 842 elever i 19 skolor

I Örebro kommun finns 19 skolor där totalt 1 842 elever som gick ut nian i våras. Tio av dem drivs i kommunal regi (1 386 elever), medan nio är friskolor (456 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre bland eleverna i friskolorna (94 jämfört med 76 procent).

Det här är ett mönster som återfinns i riket som helhet också. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

Slutbetyg per skola i Örebro kommun 2022
SkolaAndel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentesGenomsnittligt meritvärdeTyp
Adolfsbergsskolan 7-988 % (91 %)237,2Kommunal
Almby skola F-985 % (–)215,2Kommunal
Engelbrektsskolan79 % (80 %)222,1Kommunal
Grenadjärskolan~100 % (~100 %)230,3Enskild
Gumaeliusskolan76 % (72 %)201,7Kommunal
Hannaskolan~100 % (~100 %)242,4Enskild
Internationella Engelska Skolan Örebro~100 % (~100 %)274,0Enskild
JENSEN grundskola Örebro~100 % (~100 %)271,0Enskild
Johannaskolan Örebro Waldorfskola~100 % (~100 %)223,3Enskild
Kunskapsskolan Örebro~100 % (~100 %)240,2Enskild
Lillåns skola 7-979 % (70 %)205,0Kommunal
Magelungens grundskola Örebro.. (.)..Enskild
Mellringeskolan 7-973 % (83 %)213,7Kommunal
Navet73 % (77 %)208,7Kommunal
Odenskolan73 % (91 %)211,4Kommunal
Olaus Petriskolan 7-967 % (68 %)186,9Kommunal
Pops Academy Karl Johan94 % (100 %)254,4Enskild
Viktoriaskolan~100 % (73 %)231,4Enskild
Västra Engelbrektsskolan61 % (58 %)179,6Kommunal
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Örebro län 2022
KommunAndel behöriga totaltKommunala skolorEnskilda skolor
Nora81 %81 %
Örebro81 %76 %94 %
Lindesberg80 %80 %
Hällefors79 %79 %
Karlskoga79 %79 %
Lekeberg79 %79 %
Ljusnarsberg77 %77 %
Askersund74 %74 %
Kumla73 %73 %
Hallsberg72 %72 %
Laxå68 %68 %
Degerfors64 %64 %
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.