Valdeltagandet minskar i Örebro kommun – men klyftorna ökar

Örebro kommun Val
Valsedlar
Fialotta Bratt, Valmyndigheten

Precis som i riket i stort minskar valdeltagandet i Örebro kommun. Samtidigt ser skillnaderna mellan valdistrikten med högst och lägst andel röstande ut att öka.

Den slutliga rösträkningen är nu klar i Örebro kommun och resten av landet. Efter flera vals uppgång minskar valdeltagandet i nästan alla kommuner och valdeltagandet i riket landar på 84,2 procent – att jämföra med 87,2 procent 2018.

Newsworthy har analyserat den här nedgången och identifierat ett tydligt mönster. Det är framför allt i områden med redan lågt valdeltagande som röstningen minskar. Klyftorna ökar med andra ord.

I Örebro kommun som helhet ligger valdeltagandet på 84,1 procent, vilket är lägre än 2018 (−3,7 procentenheter).

Valdeltagande per valdistrikt i Örebro kommun

Högst valdeltagande noteras i distriktet Rinkaby, där hela 93,1 procent av de röstberättigade har röstat i riksdagsvalet. Det är det högsta av alla valdistrikt i Örebro läns valkrets. Det är ungefär lika högt som i det valdistrikt – Almby norra – som hade högst valdeltagande i förra valet.

Samtidigt är Vivalla västra det distrikt där lägst andel röstade. Valdeltagandet på 54,7 procent är 7,7 procentenheter lägre än det distrikt som hade lägst valdeltagande 2018. Det är det lägsta av alla valdistrikt i Örebro läns valkrets.

Skillnaden mellan distriktet med högst och lägst valdeltagande i Örebro kommun har därmed – precis som i riket – ökat jämfört med riksdagsvalet 2018 (+7,5 procentenheter) och det skiljer nu 38,4 procentenheter.

Här är det värt att notera att 65 av 100 valdistrikt i Örebro kommun ritats om sedan förra valet. De här distrikten i sig inte är jämförbara ett till ett. Den här analysen tar inte hänsyn detta, utan jämför bara distrikten med högst, respektive lägst valdeltagande 2018 och 2022. Det bör också noteras att alla röster inte räknas i respektive valdistrikt. Sena förtidsröster och utlandsröster räknas i kommunens uppsamlingsdistrikt, och vilket geografisk distrikt dessa tillhör vet man inte. En minskning kan alltså se större ut än vad den i själva verket är. I riket totalt har ungefär 220 000 röster räknats i uppsamlingsdistrikt, vilket är drygt tre procent av alla räknade röster.

Klyftan växer i riket

Det är första gången sedan 2002 som valdeltagandet minskar i Sverige. Och även om minskningen sker över hela landet är den inte lika stor överallt. Enligt Valmyndigheten är ungefär 4 100 valdistrikt jämförbara med förra valet och i 3 200 av dem sjunker valdeltagandet. Och tittar man på de distrikt som 2018 återfanns bland den tiondel som hade lägst valdeltagande minskar valdeltagandet i snitt med 6 procentenheter – vilket är dubbelt så mycket som i övriga jämförbara distrikt.

Graf: Valdeltagande ökar mer i distrikt som redan har många soffliggare

Men redan innan årets nedgång ser de distrikt som har lägst valdeltagande ut att ha halkat efter. Tittar man på den tiondel av distrikten som har lägst valdeltagande i respektive val – ungefär 600 stycket – har valdeltagandet där legat stilla sedan 2010-2018, medan valdeltagandet totalt ökat under samma tid.

– Rent generellt kan man säga att där befolkningen från början är resurssvag är valdeltagandet lägre. Och sjunker då valdeltagandet sjunker det mer där, säger Maria Solevid, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Skillnader i valdeltagande mellan olika områden förklaras av socioekonomiska faktorer.

– Andelen utrikes födda är en viktigt faktor – men inte den enda faktorn. När röstningsnormen är svagare i ett område påverkar det dig mer om du är en person med initialt lägre sannolikhet att rösta, säger hon.

Det påverkar hur personer i ens närhet röstar. Förstagångsväljare tenderar att rösta i högre utsträckning om de bor hemma hos föräldrar som röstar till exempel.

– Sedan har vi den större omgivningen, om många andra i området röstar påverkar det – och om få röstar påverkar det åt andra hållet. Personer som är mindre resursstarka påverkas mer av det och därför får vi stora skillnader.

Här växer klyftan i valdeltagande mest i Örebro län (utveckling 2018 till 2022)
KommunDistriktet med lägst valdeltagandeDistriktet med högst valdeltagandeUtvecklingValdistrikt
Ljusnarsberg77,2 → 63,1 % 83,7 → 80,9 % Klyftan växer 5
Hallsberg80,2 → 72,4 % 89,4 → 90,4 % Klyftan växer 11
Örebro62,4 → 54,7 % 93,3 → 93,1 % Klyftan växer 100
Lindesberg82,6 → 74,2 % 88,9 → 87,6 % Klyftan växer 16
Kumla81,4 → 77,3 % 92,1 → 91,7 % Klyftan växer 12
Lekeberg81,5 → 81,2 % 89,6 → 92,1 % Klyftan växer 6
Askersund83,9 → 78,2 % 89,8 → 86,4 % Klyftan växer 8
Karlskoga71,7 → 67,3 % 91,3 → 89,2 % Klyftan växer 17
Degerfors77,9 → 74,4 % 90,6 → 89,3 % Klyftan växer 7
Hällefors78,6 → 76,9 % 85,0 → 83,4 % Klyftan växer 4
Laxå78,4 → 72,4 % 85,6 → 79,4 % Klyftan minskar 4
Nora74,5 → 78,0 % 88,6 → 89,1 % Klyftan minskar 8
Valdeltagande per valdistrikt i Örebro kommun
DistriktValdeltagandeFörändring jämfört med 2018
Rinkaby93,1 %+0,9 
Ormesta92,9 %ej jämförbart 
Rynninge92,9 %ej jämförbart 
Adolfsberg östra91,5 %ej jämförbart 
Tybblelund91,2 %−2,0 
Sörbyängen norra90,5 %ej jämförbart 
Näsby90,4 %ej jämförbart 
Kil90,3 %−0,6 
Brunnsgärdet90,2 %ej jämförbart 
Hovsta västra90,2 %−0,6 
Asker90,1 %ej jämförbart 
Ekeby Almby90,0 %ej jämförbart 
Adolfsberg västra89,9 %ej jämförbart 
Tysslinge-Latorp89,9 %ej jämförbart 
Vintrosa89,7 %−0,6 
Mosås89,4 %ej jämförbart 
Lillån östra89,1 %ej jämförbart 
Björkhaga89,1 %−4,0 
Lillkyrka89,0 %+0,9 
Marieberg88,9 %ej jämförbart 
Hagaby-Ringstorp88,8 %ej jämförbart 
Nya Hjärsta88,7 %−0,8 
Gällersta88,6 %−1,4 
Sörby södra88,5 %ej jämförbart 
Hovsta östra88,1 %ej jämförbart 
Eyra88,0 %ej jämförbart 
Nasta88,0 %ej jämförbart 
Lillån västra87,8 %ej jämförbart 
Rynningeåsen87,3 %ej jämförbart 
Österplan87,2 %ej jämförbart 
Axberg86,8 %−0,6 
Oskarsparken86,8 %ej jämförbart 
Sörby norra86,6 %ej jämförbart 
Hagastrand86,2 %ej jämförbart 
Ervalla86,2 %−1,6 
Gamla Hjärsta86,1 %−4,5 
Lindhult86,1 %ej jämförbart 
Stora Mellösa85,9 %−3,0 
Solhaga85,9 %ej jämförbart 
Lännäs-Vinön85,7 %−2,8 
Rudbeck85,7 %ej jämförbart 
Birgitta85,6 %ej jämförbart 
Almby85,3 %ej jämförbart 
Sörbyängen södra85,1 %ej jämförbart 
Sofia85,0 %ej jämförbart 
Glanshammar-Ödeby84,7 %−2,7 
Norrbyås84,7 %−2,1 
Brickeberg84,5 %+0,2 
Slottet84,2 %ej jämförbart 
Tysslinge-Garphyttan84,2 %ej jämförbart 
Vasastan södra84,0 %ej jämförbart 
Eklunda83,8 %ej jämförbart 
Gustavsvik83,8 %ej jämförbart 
Ladugårdsängen västra83,3 %ej jämförbart 
Odensbacken83,3 %ej jämförbart 
Universitetssjukhuset83,2 %ej jämförbart 
Tegnér83,1 %−3,2 
Nyponlunden82,9 %ej jämförbart 
Mikael82,5 %−4,0 
Karlslund82,5 %ej jämförbart 
Grönpepparparken82,5 %ej jämförbart 
Svampen82,4 %ej jämförbart 
Stadsparken82,0 %ej jämförbart 
Centrum82,0 %ej jämförbart 
Längbrotorg81,9 %ej jämförbart 
Ladugårdsängen östra81,8 %ej jämförbart 
Bettorp81,6 %ej jämförbart 
Centralstationen81,6 %ej jämförbart 
Rosta östra81,5 %ej jämförbart 
Kilsmo-Brevens Bruk81,0 %ej jämförbart 
Lundby södra80,7 %−4,5 
Åkullen80,5 %ej jämförbart 
Mellringe79,9 %−0,4 
Bromsplan79,8 %ej jämförbart 
Örnsro78,9 %ej jämförbart 
Näbbtorget77,7 %ej jämförbart 
Västhaga77,7 %−3,9 
Rosta västra77,3 %ej jämförbart 
Universitetet77,0 %ej jämförbart 
Lundby norra76,9 %−5,0 
Vasastan norra76,8 %−6,0 
Vasastan mellersta76,5 %−5,2 
Trängen75,8 %ej jämförbart 
Heden75,7 %ej jämförbart 
Krämartorget75,3 %ej jämförbart 
Tybble75,0 %ej jämförbart 
Olaus Petri74,9 %ej jämförbart 
Karla74,5 %−8,0 
Södermalm73,2 %ej jämförbart 
Norrby72,9 %ej jämförbart 
Brickebacken norra66,0 %−8,4 
Baronbackarna63,4 %−8,7 
Markbacken63,0 %ej jämförbart 
Oxhagen62,6 %−10,0 
Brickebacken södra62,5 %−13,7 
Varberga östra57,4 %−10,8 
Varberga västra57,1 %−14,1 
Vivalla norra55,2 %−12,6 
Vivalla östra55,0 %−7,4 
Vivalla västra54,7 %−12,3 
Koroplet-karta över partiets stöd i kommunens valdistrikt. Se tabell.

Valdeltagande i riksdagsvalet, i valdistrikten i Örebro kommun

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.