Valdeltagandet minskar i Kil – men klyftorna ökar

Kils kommun Val
Valsedlar
Fialotta Bratt, Valmyndigheten

Precis som i riket i stort minskar valdeltagandet i Kil. Samtidigt ser skillnaderna mellan valdistrikten med högst och lägst andel röstande ut att öka.

Den slutliga rösträkningen är nu klar i Kils kommun och resten av landet. Efter flera vals uppgång minskar valdeltagandet i nästan alla kommuner och valdeltagandet i riket landar på 84,2 procent – att jämföra med 87,2 procent 2018.

Newsworthy har analyserat den här nedgången och identifierat ett tydligt mönster. Det är framför allt i områden med redan lågt valdeltagande som röstningen minskar. Klyftorna ökar med andra ord.

I Kils kommun som helhet ligger valdeltagandet på 87,6 procent, vilket är lägre än 2018 (−1,4 procentenheter).

Valdeltagande per valdistrikt i Kils kommun

Högst valdeltagande noteras i distriktet Stenåsen, där 89,7 procent av de röstberättigade har röstat i riksdagsvalet. Det är 2,7 procentenheter högre än i det valdistrikt – Frykerud – som hade högst valdeltagande i förra valet.

Samtidigt är Sannerud – precis som förra valet – det distrikt där lägst andel röstade. Där ligger valdeltagandet på ungefär samma nivå som i förra valet.

Skillnaden mellan distriktet med högst och lägst valdeltagande i Kil har därmed – precis som i riket – ökat jämfört med riksdagsvalet 2018 (+3,7 procentenheter).

Det bör noteras att alla röster inte räknas i de geografiska valdistrikten. Sena förtidsröster och utlandsröster räknas i kommunens uppsamlingsdistrikt, och vilket geografisk distrikt dessa tillhör vet man inte. En minskning i ett distrikt kan alltså se större ut än vad den i själva verket är. I riket totalt har ungefär 220 000 röster räknats i uppsamlingsdistrikt, vilket är drygt tre procent av alla räknade röster.

Klyftan växer i riket

Det är första gången sedan 2002 som valdeltagandet minskar i Sverige. Och även om minskningen sker över hela landet är den inte lika stor överallt. Enligt Valmyndigheten är ungefär 4 100 valdistrikt jämförbara med förra valet och i 3 200 av dem sjunker valdeltagandet. Och tittar man på de distrikt som 2018 återfanns bland den tiondel som hade lägst valdeltagande minskar valdeltagandet i snitt med 6 procentenheter – vilket är dubbelt så mycket som i övriga jämförbara distrikt.

Graf: Valdeltagande ökar mer i distrikt som redan har många soffliggare

Men redan innan årets nedgång ser de distrikt som har lägst valdeltagande ut att ha halkat efter. Tittar man på den tiondel av distrikten som har lägst valdeltagande i respektive val – ungefär 600 stycket – har valdeltagandet där legat stilla sedan 2010-2018, medan valdeltagandet totalt ökat under samma tid.

– Rent generellt kan man säga att där befolkningen från början är resurssvag är valdeltagandet lägre. Och sjunker då valdeltagandet sjunker det mer där, säger Maria Solevid, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Skillnader i valdeltagande mellan olika områden förklaras av socioekonomiska faktorer.

– Andelen utrikes födda är en viktigt faktor – men inte den enda faktorn. När röstningsnormen är svagare i ett område påverkar det dig mer om du är en person med initialt lägre sannolikhet att rösta, säger hon.

Det påverkar hur personer i ens närhet röstar. Förstagångsväljare tenderar att rösta i högre utsträckning om de bor hemma hos föräldrar som röstar till exempel.

– Sedan har vi den större omgivningen, om många andra i området röstar påverkar det – och om få röstar påverkar det åt andra hållet. Personer som är mindre resursstarka påverkas mer av det och därför får vi stora skillnader.

Här växer klyftan i valdeltagande mest i Värmlands län (utveckling 2018 till 2022)
KommunDistriktet med lägst valdeltagandeDistriktet med högst valdeltagandeUtvecklingValdistrikt
Karlstad73,1 → 64,6 % 93,9 → 92,3 % Klyftan växer 54
Filipstad79,4 → 72,5 % 86,6 → 85,6 % Klyftan växer 10
Kristinehamn78,7 → 71,8 % 91,4 → 90,2 % Klyftan växer 15
Arvika76,3 → 71,7 % 90,5 → 91,0 % Klyftan växer 16
Säffle79,2 → 73,2 % 87,7 → 86,5 % Klyftan växer 9
Eda72,9 → 64,2 % 81,6 → 77,5 % Klyftan växer 5
Sunne82,6 → 76,5 % 91,8 → 89,9 % Klyftan växer 11
Munkfors80,1 → 76,4 % 81,9 → 82,2 % Klyftan växer 3
Forshaga82,9 → 79,5 % 89,2 → 89,7 % Klyftan växer 7
Kil82,3 → 81,4 % 86,9 → 89,7 % Klyftan växer 8
Grums78,8 → 76,3 % 85,0 → 85,8 % Klyftan växer 8
Hagfors79,3 → 76,3 % 85,4 → 85,6 % Klyftan växer 6
Hammarö79,7 → 75,2 % 93,5 → 91,6 % Klyftan växer 9
Storfors79,7 → 76,0 % 83,4 → 82,0 % Klyftan växer 3
Årjäng77,0 → 72,1 % 83,7 → 80,7 % Klyftan växer 6
Torsby71,3 → 74,4 % 87,7 → 88,0 % Klyftan minskar 9
Valdeltagande per valdistrikt i Kil
DistriktValdeltagandeFörändring jämfört med 2018
Stenåsen89,7 %+3,2 
Vikstad88,9 %+2,4 
Tolita88,7 %+1,9 
Frykerud88,7 %+1,7 
Boda87,3 %+3,2 
Fagerås83,2 %+0,7 
Dalliden82,1 %−1,6 
Sannerud81,4 %−1,0 
Koroplet-karta över partiets stöd i kommunens valdistrikt. Se tabell.

Valdeltagande i riksdagsvalet, i valdistrikten i Kil

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.