33 olyckor längs de stora vägarna i Värmland under juli

Värmlands län | Trafikolyckor |
Punktkarta över olyckor i länet

E18 genom Karlstads kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Värmlands län i juli. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under juli 2022 rapporterades 33 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Värmlands län. Flest olyckor, fyra stycken, inträffade alltså längs E18 genom Karlstads kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader i år.

Karta över Värmlands län

Flest olyckor på en dag, fyra stycken, inträffade under den 25 juli, och samma vecka (vecka 30) var också den med flest olyckor med totalt tio olyckor. Under tio av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.

Av olyckorna klassades sex som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
i.u.Kristinehamnto 14:e, 14.16Väg 26 från Nybble till Vall båda riktningarna
Väg 533 Säfflelö 16:e, 21.48Väg 533 från By till Råglanda båda riktningarna
Väg 26 Kristinehamnmå 25:e, 1.24Väg 26 från Jonsbols kvarn till Agen båda riktningarna
Klarälvsvägen (väg 62)Hagforsmå 25:e, 4.14Väg 62 från Piken till Åros båda riktningarna
Väg 240 Hagforsmå 25:e, 6.10Väg 240 från Älvsbacka till Sunnemo i riktning mot Råbäcken
Väg 246 Hagforssö 31:a, 12.17Väg 246 från Gumhöjden till Geijersholm båda riktningarna
Notera: På grund av tekniska problem vid datainsamlingen kan en del olyckor som inträffade 9–10 juli saknas i den här sammanställningen.

Juli brukar vara en av de månader på året då flest människor skadas allvarligt i trafiken 1, och sett till antalet rapporterade olyckor ligger juli i topp även bland årets månader hittills. Den mest olycksdrabbade dagen i hela landet var den 25 juli, med 60 rapporterade olyckor.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge2552v. 27
Dalarna5471v. 30
Gävleborg4072v. 28
Halland4750v. 27
Jämtland1840v. 28
Jönköping7266v. 30
Kalmar52173v. 28
Kronoberg50124v. 30
Norrbotten4030v. 29
Örebro3486v. 30
Östergötland50104v. 30
Skåne139399v. 29
Södermanland3273v. 27
Stockholm2014835v. 28
Uppsala3111v. 30
Värmland3360v. 30
Västerbotten4151v. 28
Västernorrland4050v. 30
Västmanland39145v. 29
Västra Götaland195238v. 27

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.