Så utecklades arbetsmarknaden i Simrishamn under mandatperioden

Simrishamns kommun Arbetsmarknad
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Simrishamns kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.

Newsworthy kartlägger tillsammans med Dagens Samhälle utvecklingen i alla kommuner under mandatperioden i ljuset av data. I den här publiceringen tittar vi närmare på arbetsmarknaden i kommunen, genom studera tre centrala nyckeltal: Arbetslösheten, andelen invånare med ekonomiskt bistånd (”socialbidrag”), och i vilken grad de som en gång fått bistånd behöver det igen.

Arbetslösheten: Lägre än före pandemin

Arbetslösheten i Sverige hade en topp omkring år 2010, i spåren av finanskrisen, och har sedan minskat stadigt, med en bottennotering sista majmånaden före covid 19-pandemin. Efter att ha rusat i början av pandemin, mot en topp under sommaren 2020, så föll den öppna arbetslösheten snabbt tillbaka, och hade i maj i år helt återhämtat sig.

Även i Simrishamn hade arbetslösheten i maj återhämtat sig, och låg på 5,4 procent, att jämföra med 7,2 procent före pandemin. När arbetslösheten var som högst under pandemin nådde den 8,3 procent, under våren 2020, sommaren 2020 och vintern 2021.

Graf: Arbetslöshet i Simrishamns kommun

Även bland andra liknande kommuner har arbetslösheten oftast återhämtat sig. Bland de 63 kommuner i Götaland som kallas ”mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner” i Sveriges kommuner och regioners (SKR) kommungruppsindelning, har arbetslösheten återhämtat sig helt efter pandemin i 56.

I hela landet är nu arbetslösheten tillbaka på förpandeminivåer i två av tre kommuner.

Ekonomiskt bistånd: Sjönk under mandatperioden

Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd1 i Simrishamn sjönk under mandatperioden, från 0,7 procent 2018, till 0,6 procent 2021.

Eftersom arbetslöshet är det vanligaste skälet till att personer behöver ekonomiskt bistånd, speglar utvecklingen här delsvis arbetslösheten.

I hela landet var andelen invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd högre under 2021 än vid mandatperiodens ingång – 1,26 procent i fjol, jämfört med 1,17 procent 2018. Andelen har dock sjunkit sedan toppnoteringen under pandemiåret 2020.

Graf: Andel vuxna som får långvarigt ekonomiskt bistånd i Simrishamns kommun

Återfall i ekonomiskt bistånd

För Simrishamns kommun saknas uppgifter om återfall i försörjningsstöd (andelen vuxna biståndstagare som inte har behövt bistånd på nytt inom ett år) för de senaste åren.

Återfall i ekonomiskt bistånd är ett mått som varierar väldigt mycket mellan landets kommuner – från 30 procent till 100 procent, och där siffrorna i små kommuner med få biståndstagare kan variera mycket över tid. Lägst är andelen i storstäderna. Under mandatperioden har andelen sjunkit i 108 kommuner, ökat i 86, och varit oförändrad i 6, av de kommuner som har inrapporterade värden från något av de två senaste åren.

Graf: Andel vuxna personer med försörjningsstöd i Simrishamns kommun som ett år efter avslutat stöd INTE återfallit
Uppgifter saknas för fyra av elva år.

Tabeller

Arbetslöshet: Kommun för kommun i Skåne län
KommunArbetslöshet
(maj 2022)
Före pandemin
(maj 2019)
Förändring
(procentenheter)
Malmö12,4 %13,4 %−1,0 
Perstorp12,0 %11,7 %+0,3 
Östra Göinge10,4 %11,9 %−1,5 
Burlöv10,1 %9,9 %+0,2 
Landskrona9,8 %11,0 %−1,2 
Helsingborg9,8 %9,5 %+0,3 
Kristianstad9,5 %9,3 %+0,2 
Åstorp9,1 %9,2 %−0,1 
Bjuv8,7 %7,9 %+0,8 
Hässleholm8,5 %8,5 %±0,0 
Bromölla8,4 %8,5 %−0,1 
Eslöv7,9 %8,0 %−0,1 
Osby7,3 %7,7 %−0,4 
Trelleborg7,3 %7,4 %−0,1 
Klippan6,7 %6,5 %+0,2 
Tomelilla6,4 %7,6 %−1,2 
Skurup6,3 %7,0 %−0,7 
Örkelljunga5,9 %7,0 %−1,1 
Lund5,9 %6,1 %−0,2 
Svalöv5,6 %5,5 %+0,1 
Hörby5,5 %6,1 %−0,6 
Simrishamn5,4 %7,2 %−1,8 
Sjöbo5,2 %5,4 %−0,2 
Höganäs5,0 %5,0 %±0,0 
Höör4,9 %5,0 %−0,1 
Ystad4,9 %6,2 %−1,3 
Svedala4,8 %5,1 %−0,3 
Staffanstorp4,7 %4,5 %+0,2 
Båstad4,7 %5,3 %−0,6 
Ängelholm4,7 %5,2 %−0,5 
Kävlinge4,3 %4,3 %±0,0 
Vellinge3,2 %3,9 %−0,7 
Lomma3,0 %3,4 %−0,4 
*) Avser senast år med tillgänglig data. För de flesta kommunerna är det 2022-05-01.
Biståndsmottagare: Kommun för kommun i Skåne län
KommunAndel vuxna som får bistånd*I slutet på förra mandatperioden
(2018)
Förändring
(procentenheter)
Malmö3,5 %3,5 %±0,0 
Helsingborg2,2 %2,1 %+0,1 
Perstorp2,1 %1,2 %+1,0 
Osby2,0 %1,4 %+0,6 
Landskrona1,7 %1,9 %−0,3 
Hässleholm1,6 %1,0 %+0,6 
Eslöv1,5 %1,3 %+0,2 
Åstorp1,4 %1,3 %+0,1 
Östra Göinge1,4 %1,3 %+0,1 
Lund1,4 %1,1 %+0,2 
Kristianstad1,4 %1,2 %+0,1 
Bjuv1,2 %1,3 %−0,1 
Burlöv1,1 %0,9 %+0,2 
Klippan0,9 %0,6 %+0,3 
Hörby0,9 %0,8 %+0,1 
Bromölla0,8 %0,6 %+0,2 
Svedala0,8 %0,6 %+0,2 
Höör0,8 %0,7 %±0,0 
Tomelilla0,8 %0,9 %−0,1 
Sjöbo0,7 %0,5 %+0,2 
Ängelholm0,7 %0,5 %+0,2 
Skurup0,7 %0,6 %+0,1 
Trelleborg0,7 %0,7 %±0,0 
Simrishamn0,6 %0,7 %−0,1 
Svalöv0,5 %0,6 %±0,0 
Ystad0,5 %0,6 %−0,1 
Höganäs0,5 %0,6 %−0,1 
Lomma0,5 %0,3 %+0,1 
Kävlinge0,4 %0,5 %±0,0 
Båstad0,4 %0,5 %−0,1 
Staffanstorp0,4 %0,4 %−0,1 
Vellinge0,1 %0,2 %−0,1 
Örkelljunga0,0 %0,9 %−0,9 
* Avser senast år med tillgänglig data. För de flesta kommunerna är det 2021.
Återfall i försörjningsstöd: Kommun för kommun i Skåne län
KommunAndel biståndsmottagare som inte återfallit denna mandatperiodUnder förra mandatperiodenFörändring
(procentenheter)
Trelleborg94 %78 %+15,7 
Staffanstorp92 %80 %+11,7 
Perstorp90 %98 %−7,7 
Lund90 %81 %+9,1 
Ystad87 %– 
Vellinge87 %80 %+7,0 
Östra Göinge86 %88 %−1,4 
Landskrona86 %61 %+25,3 
Lomma86 %84 %+1,4 
Burlöv85 %79 %+6,3 
Skurup85 %90 %−5,6 
Höör85 %86 %−1,3 
Osby84 %81 %+3,0 
Bromölla84 %84 %−0,2 
Åstorp83 %94 %−11,3 
Eslöv83 %78 %+4,5 
Hässleholm82 %76 %+5,7 
Svalöv79 %88 %−9,2 
Tomelilla79 %78 %+1,0 
Båstad79 %88 %−9,5 
Svedala78 %81 %−2,7 
Kristianstad78 %– 
Bjuv77 %87 %−9,7 
Sjöbo77 %79 %−2,3 
Hörby77 %73 %+3,3 
Kävlinge76 %77 %−0,7 
Höganäs74 %82 %−7,5 
Ängelholm74 %80 %−6,3 
Helsingborg72 %71 %+1,3 
Klippan67 %80 %−12,5 
Örkelljunga– 
Malmö– 
Simrishamn94 %– 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.