Nu tar kommunerna över ansvaret för flyktingboendena – så är läget i Osby

Osby kommun Flyktingmottagande
Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.
Gustav Gatu, Newsworthy

Enligt den nya lagen ska Osby kommun ordna boende åt 22 ukrainska flyktingar under 2022. Så är läget i kommunen just nu.

Förra veckan trädde en ny lag i kraft, där kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt ukrainska flyktingar som kommer till Sverige. Migrationsverket har, utifrån sin senaste prognos, fördelat dem över landet. Syftet är att få till ett jämnare mottagande än under flyktingvågen 2015. I Osbys fall handlar det om 22 boendeplatser, vilket är färre än tidigare prognoser – och en mindre andel av platserna än tidigare.

Totalt i kommunen finns 45 ukrainska flyktingar, men hur många av dem som bor i anläggningsboende omfattas av statistiksekretess. Däremot är det fyra som inte bor i eget boende. Om fördelningstalen överskrids innebär det att skyddsökande kan komma att behöva flytta från kommunen för att fördelningen ska jämnas ut.

Enligt Migrationsverket kommer sådana flyttar att bli nödvändiga, även om ambitionen är att så få som möjligt ska beröras. Om man har ett arbete i kommunen eller barn som går i skolan ska verket försöka ta hänsyn till det. I de fall det handlar om barn i skolåldern som behöver flyttas prioriteras sådana anvisningar under sommaren, för att barnen inte ska behöva byta skola under terminen, medan andra kan få vänta längre.

– Bland de som flytt från Ukraina finns många barn och det är viktigt att utgå från deras behov. I första hand försöker vi lösa boendet där personerna redan befinner sig. I andra hand försöker vi genomföra övergången till en ny kommun så bra som möjligt med hänsyn till skolterminen, sa generaldirektören Mikael Ribbenvik i ett pressmeddelande i samband med att lagen trädde i kraft.

41 ukrainska medborgare har eget boende i Osby

I början av juli fanns totalt 45 ukrainska flyktingar i Osby. 41 av dem hade ordnat sitt eget boende och ingår inte i fördelningen enligt den nya lagen – såtillvida de inte behöver hjälp att skaffa ett nytt boende.

Ansvaret för boende kommer att lämnas över till kommunerna successivt under sommaren och ersättningar, både i form av engångssummor och löpande ersättningar, betalas ut till kommunerna. Sedan Migrationsverket anvisat någon till en kommun har kommunen en månad på sig att ordna boendet.

Nya prognosen: 55 000 kommer till Sverige

Enligt UNHCR har 8,4 miljoner människor hittills flytt från Ukraina sedan Rysslands anfall i slutet av februari. Ungefär 41 000 av dem har kommit till Sverige. Enligt Migrationsverkets senaste prognos väntas totalt 55 000 komma till Sverige under året.

Av dem antas 23 500 behöva hjälp med boende, och det är dessa som har fördelats över landets kommuner – med hänsyn till befolkning, arbetsmarknad och hur många asylsökande och nyanlända kommunen redan tagit emot. Just nu finns ungefär 11 000 personer på anläggningsboenden i landet som helhet. Skulle fler än 23 500 personer behöva hjälp med boende kan Migrationsverket hemställa om att öka fördelningstalet, eller självt ansvara för boende för dem som överstiger fördelningstalet.

Flest sökte asyl i mars

Under juni sökte totalt 3 640 asyl i Sverige, av dem 2 173 enligt massflyktsdirektivet. Det kan jämföras med mars, den mest intensiva månaden hittills i år, då drygt 29 000 sökte asyl i landet. Totalt i år har 51 160 sökt asyl i Sverige, inklusive enligt massflyktsdirektivet. 2015 sökte totalt 162 877 personer asyl.

Graf över antal som sökt asyl i Sverige per månad
Skyddssökande från Ukraina i Skåne län
KommunBoendeplatser 2022 enligt fördelningenUkrainska medborgare i anläggningsboendeUkrainska medborgare med eget boendeTotalt antal ukrainska medborgare i kommunen
Bjuv280-61
Bromölla00130130
Burlöv23-6779
Båstad54152-206
Eslöv820-86
Helsingborg3380-254
Hässleholm49-239434
Höganäs810103103
Hörby27265682
Höör500-43
Klippan39--54
Kristianstad9641312365
Kävlinge91-114150
Landskrona989121130
Lomma1020-36
Lund299-229330
Malmö605232627871
Osby22-4145
Perstorp1521728
Simrishamn57-6377
Sjöbo40266389
Skurup460-57
Staffanstorp8006565
Svalöv10-176
Svedala910-32
Tomelilla230-57
Trelleborg1270-133
Vellinge1300-175
Ystad1095058108
Åstorp350-27
Ängelholm102-8593
Örkelljunga2104654
Östra Göinge03378111

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.