Vaccinations­takten fortsätter att minska i Kronoberg – 65 procent har fått tredje dosen i Växjö

Växjö kommun | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Växjö kommun.
Sadegh Nikgostar, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

För sjätte veckan i rad minskar vaccinationstakten i Kronoberg. Nu har 65 procent fått tredje doseni Växjö.

Totalt har 71 502 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 24 i Växjö. Det innebär att 87 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Jämfört med övriga kommuner i riket är det en ganska genomsnittlig siffra – men den högsta i länet. Högst andel har Hammarö kommun, 95 procent. I Botkyrka kommun, däremot, har hittills bara 72 procent tagit första sprutan.

Andel vaccinerade i kommunerna

70 331 personer har fått sin andra dos, vilket är 86 procent av befolkningen– också det en ganska genomsnittlig siffra jämfört med riket i stort, men den högsta i länet. Även när det gäller den andra dosen ligger Hammarö kommun i topp, med 94 procent. Och precis som med dos ett ligger Botkyrka kommun i andra änden av listan, där 68 procent fått andra sprutan.

Andel vaccinerade per kommun i Kronoberg
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Alvesta85836469
Lessebo86856465
Ljungby84826467
Markaryd82816066
Tingsryd86856765
Uppvidinge84836260
Växjö87866570
Älmhult86846667
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Växjö har hittills 48 398 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 65 procent av befolkningen 18 år och äldre. När det gäller dos tre har man kommit längst i Vadstena kommun (81 procent) medan det återigen går långsammast i Botkyrka kommun (44 procent).

Sju av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Växjö har hittills 74 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 12 678 personer – eller 70 procent – fått fjärde dosen. Därmed har man kommit längst i länet. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Knivsta kommun, där 84 procent fått fjärde dosen.

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten minskar i Kronoberg

Förra veckan gavs 1 018 vaccindoser i Kronoberg. Precis som i riket i stort är det en minskning jämfört med veckan innan (−87 doser). Det är sjätte veckan i rad som antalet vaccinationer minskar. Sju av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan tre av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni 2021, delades som mest fler än 15 000 vaccindoser i veckan ut i Kronoberg.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 824 336 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 66 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 70 procent fått en fjärde.

Topplista över regionerna

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.