Vaccinations­takten fortsätter att minska i Halland – Laholm ligger efter när det gäller fjärdedoser

Laholms kommun | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Laholms kommun.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

För sjunde veckan i rad minskar vaccinationstakten i Halland. Laholm tillhör de kommuner i länet där lägst andel hittills fått fjärde dosen.

Totalt har 19 731 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 24 i Laholm. Det innebär att 87 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Det är en lägre andel än i de flesta andra kommuner – och den näst lägsta i länet. Högst andel har Hammarö kommun, 95 procent. I Botkyrka kommun, däremot, har hittills bara 72 procent tagit första sprutan.

Andel vaccinerade i kommunerna

19 408 personer har fått sin andra dos, vilket är 85 procent av befolkningen– vilket även det är en relativt låg andel jämfört med riket i stort, och den näst lägsta i länet. Även när det gäller den andra dosen ligger Hammarö kommun i topp, med 94 procent. Och precis som med dos ett ligger Botkyrka kommun i andra änden av listan, där 68 procent fått andra sprutan.

Andel vaccinerade per kommun i Halland
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Falkenberg88877174
Halmstad87866874
Hylte84836673
Kungsbacka91907474
Laholm87856971
Varberg91907476
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Laholm har hittills 14 490 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 69 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det är en ganska genomsnittlig siffra i riket i stort. När det gäller dos tre har man kommit längst i Vadstena kommun (81 procent) medan det återigen går långsammast i Botkyrka kommun (44 procent).

Åtta av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Laholm har hittills 77 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 4 788 personer – eller 71 procent – fått fjärde dosen. Därmed är man den kommun med lägst andel som fått fyra doser i länet. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Knivsta kommun, där 84 procent fått fjärde dosen.

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten minskar i Halland

Förra veckan gavs 1 090 vaccindoser i Halland. Precis som i riket i stort är det en minskning jämfört med veckan innan (−305 doser). Det är sjunde veckan i rad som antalet vaccinationer minskar. Sju av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan tre av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni 2021, delades som mest fler än 27 000 vaccindoser i veckan ut i Halland.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 824 336 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 66 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 70 procent fått en fjärde.

Topplista över regionerna

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.