För första gången på fem veckor: fler vaccinationer i Blekinge – så är läget i Karlshamn

Karlshamns kommun | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Karlshamns kommun.
Sadegh Nikgostar, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Efter fem veckor av minskande vaccinationstakt i Blekinge tog utvecklingen ny fart förra veckan. Här är Folkhälsomyndighetens senaste siffror för Karlshamn.

Totalt har 24 969 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 22 i Karlshamn. Det innebär att 89 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Jämfört med övriga kommuner i riket är det en ganska genomsnittlig siffra – men den näst högsta i länet. Högst andel har Hammarö kommun, 95 procent. I Botkyrka kommun, däremot, har hittills bara 71 procent tagit första sprutan.

Andel vaccinerade i kommunerna

24 612 personer har fått sin andra dos, vilket är 88 procent av befolkningen– också det en ganska genomsnittlig siffra jämfört med riket i stort, men den näst högsta i länet. Även när det gäller den andra dosen ligger Hammarö kommun i topp, med 94 procent. Och precis som med dos ett ligger Botkyrka kommun i andra änden av listan, där 68 procent fått andra sprutan.

Andel vaccinerade per kommun i Blekinge
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Karlshamn89887268
Karlskrona91897474
Olofström87856864
Ronneby88867068
Sölvesborg88877166
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Karlshamn har hittills 18 591 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 72 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det är en ganska genomsnittlig siffra i riket i stort men den näst högsta andelen i länet. När det gäller dos tre har man kommit längst i Vadstena kommun (81 procent) medan det återigen går långsammast i Botkyrka kommun (44 procent).

Sju av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Karlshamn har hittills 72 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 5 563 personer – eller 68 procent – fått fjärde dosen. Därmed har man kommit näst längst i länet. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Knivsta kommun, där 84 procent fått fjärde dosen.

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten ökar i Blekinge

Förra veckan gavs 794 vaccindoser i Blekinge. Till skillnad från riket i stort är det en ökning jämfört med veckan innan (+88 doser). Därmed bryts en fem veckor lång minskning. Åtta av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan två av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i början av juli 2021, delades som mest fler än 12 000 vaccindoser i veckan ut i Blekinge.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 822 298 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 66 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 67 procent fått en fjärde.

Topplista över regionerna

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.