Vaccinations­takten fortsätter att minska i Örebro län – 70 procent av de över 65 år har fått fjärde dosen i Degerfors

Degerfors kommun | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Degerfors kommun.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Vaccinationstakten minskade i Örebro län förra veckan. Nu har 70 procent av 65-plussarna fått fjärde dosen i Degerfors.

Totalt har 7 460 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 22 i Degerfors. Det innebär att 89 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Jämfört med övriga kommuner i riket är det en ganska genomsnittlig siffra. Högst andel har Hammarö kommun, 95 procent. I Botkyrka kommun, däremot, har hittills bara 71 procent tagit första sprutan.

Andel vaccinerade i kommunerna

7 368 personer har fått sin andra dos, vilket är 88 procent av befolkningen– också det en ganska genomsnittlig siffra jämfört med riket i stort. Även när det gäller den andra dosen ligger Hammarö kommun i topp, med 94 procent. Och precis som med dos ett ligger Botkyrka kommun i andra änden av listan, där 68 procent fått andra sprutan.

Andel vaccinerade per kommun i Örebro län
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Askersund88877375
Degerfors89887370
Hallsberg88877177
Hällefors87867069
Karlskoga92917677
Kumla90897276
Laxå90897574
Lekeberg89887173
Lindesberg87867074
Ljusnarsberg84836863
Nora90887373
Örebro88866772
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Degerfors har hittills 5 681 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 73 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det innebär att Degerfors tillhör den tredjedel som kommit längst i landet. När det gäller dos tre har man kommit längst i Vadstena kommun (81 procent) medan det återigen går långsammast i Botkyrka kommun (44 procent).

Sju av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Degerfors har hittills 74 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 1 919 personer – eller 70 procent – fått fjärde dosen. Därmed är man den kommun med tredje lägst andel som fått fyra doser i länet. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Knivsta kommun, där 84 procent fått fjärde dosen.

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten minskar i Örebro län

Förra veckan gavs 1 159 vaccindoser i Örebro län. Precis som i riket i stort är det en minskning jämfört med veckan innan (−303 doser). Sex av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan tre av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni 2021, delades som mest fler än 23 000 vaccindoser i veckan ut i Örebro län.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 822 298 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 66 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 67 procent fått en fjärde.

Topplista över regionerna

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.