26 olyckor längs de stora vägarna i Västmanland under maj

Västmanlands län | Trafikolyckor |
Punktkarta över olyckor i länet

E18 genom Västerås kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Västmanlands län i maj. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under maj 2022 rapporterades 26 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Västmanlands län. Flest olyckor, fyra stycken, inträffade alltså längs E18 genom Västerås kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader i år.

Tre av olyckorna involverade tunga fordon.

Karta över Västmanlands län

Av olyckorna klassades sex som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E18 Hallstahammarfr 6:e, 11.25E18 från Trafikplats Sörstafors (125) till Trafikplats Morgendal (124) i riktning mot Örebro
Hammarleden (väg 668)Surahammarsö 15:e, 8.05Väg 668 från Elingbo till Ramnäs båda riktningarna
E18 Västeråson 18:e, 19.17E18 från Trafikplats Östanbro (140) till Trafikplats Anundshögsmotet (139.2) i riktning mot Örebro
E20 Kungsörsö 29:e, 13.03E20 från Sandskogstorp till Hjälmare kanal i riktning mot Örebro
E20 Kungsörsö 29:e, 14.23E20 från Hjälmare kanal till Sandskogstorp i riktning mot Eskilstuna
Salavägen (väg 56)Västeråsmå 30:e, 1.10Väg 56 från Hallsta till Brånsta i riktning mot Eskilstuna

I hela landet var den mest olycksdrabbade perioden Kristi himmelfärdsveckan, och den enskilda dagen med flest olyckor onsdag 25 maj (dagen före Kristihimmelfärdsdag).

LänOlyckor...med stor påverkan...med tungafordonVecka med flest olyckor
Blekinge2121v. 21
Dalarna3395v. 18
Gävleborg35112v. 18
Halland4731v. 21
Jämtland820v. 18
Jönköping5439v. 19
Gotland310v. 20
Kalmar2954v. 21
Kronoberg4484v. 18
Norrbotten1950v. 21
Örebro3675v. 21
Östergötland60910v. 21
Skåne1191112v. 20
Södermanland4282v. 18
Stockholm2594768v. 19
Uppsala3492v. 19
Värmland1300v. 18
Västerbotten3181v. 18
Västernorrland3243v. 18
Västmanland2663v. 21
Västra Götaland1983111v. 21

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.