Vaccinations­takten fortsätter att minska i Södermanland – men Vingåker i länstoppen

Vingåkers kommun Corona
Så framskrider vaccineringen i Vingåkers kommun.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Vaccinationstakten minskade i Södermanland förra veckan. Vingåkers kommun har en av de högsta vaccinationstäckningarna i länet.

Totalt har 7 073 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 21 i Vingåker. Det innebär att 90 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Det är en relativt hög siffra, sett till riket i stort – och den högsta i länet. Högst andel har Hammarö kommun, 95 procent. I Botkyrka kommun, däremot, har hittills bara 71 procent tagit första sprutan.

Andel vaccinerade i kommunerna

6 917 personer har fått sin andra dos, vilket är 88 procent av befolkningen– också det en ganska genomsnittlig siffra jämfört med riket i stort, men den högsta i länet. Även när det gäller den andra dosen ligger Hammarö kommun i topp, med 94 procent. Och precis som med dos ett ligger Botkyrka kommun i andra änden av listan, där 67 procent fått andra sprutan.

Andel vaccinerade per kommun i Södermanland
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Eskilstuna87846266
Flen86836569
Gnesta86846664
Katrineholm89876972
Nyköping90887071
Oxelösund90877068
Strängnäs89866970
Trosa89876975
Vingåker90887070
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Vingåker har hittills 5 079 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 70 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det är en ganska genomsnittlig siffra i riket i stort men den näst högsta andelen i länet. När det gäller dos tre har man kommit längst i Vadstena kommun (81 procent) medan det återigen går långsammast i Botkyrka kommun (44 procent).

Åtta av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Vingåker har hittills 80 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 1 674 personer – eller 70 procent – fått fjärde dosen. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Enköpings kommun, där 82 procent fått fjärde dosen.

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten minskar i Södermanland

Förra veckan gavs 2 463 vaccindoser i Södermanland. Precis som i riket i stort är det en minskning jämfört med veckan innan (−1 150 doser). Åtta av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan två av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni 2021, delades som mest fler än 24 000 vaccindoser i veckan ut i Södermanland.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 821 103 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 65 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 65 procent fått en fjärde.

Topplista över regionerna

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.