Miljoner på flykt från Ukraina: Arvika har tagit emot flest i länet

Arvika kommun | Flyktingmottagande |
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot
Gustav Gatu, Newsworthy

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har miljoner människor flytt landet. Arvika har hittills tagit emot flest ukrainska flyktingar i Värmlands län.

Enligt UNHCR har 5,9 miljoner människor hittills flytt från Ukraina sedan Rysslands anfall i slutet av februari. Ungefär 36 000 av dem har kommit till Sverige – och av dem som nu finns i det svenska systemet finns 128 personer i Arvika kommun. Det motsvarar fem ukrainska flyktingar per 1 000 invånare, vilket är flest i Värmlands län. Flest i landet, sett till befolkning, har Högsby kommun tagit emot: 160 personer – eller 28 per 1 000 invånare.

Ska fördelas jämnt

Migrationsverket har tagit fram fördelningstal på länsnivå för att åstadskomma en så jämn fördelning av skyddsbehövande som möjligt. Den bygger på modellen som redan används för att bosättning av nyanlända och tar bland annat hänsyn till befolkning, arbetsmarknad och antal asylsökande som redan finns i kommunen. I sommar ändras också lagen för en jämnare fördelning. Länsstyrelserna och kommunerna har sedan i sin tur lämnat ett förslag på fördelningen mellan kommunerna och fastställs formellt av Migrationsverket.

Fördelningsförslaget utgår från en tidigare prognos där 76 000 skyddssökande från Ukriana väntades under första halvåret. I den fördelningen ska Arvika ta emot 227 av de 76 000. Vid samma fördelning borde Arvika ha tagit emot 96 av de som anlänt hittills – kommunen har alltså tagit emot 32 fler ukrainska medborgare än förväntat.

Skyddssökande från Ukraina i Värmlands län
KommunAntal ukrainska flyktingarAntal vid jämn fördelningUkrainska flytkingar per 1 000 invånare
Arvika12896 (+32)5
Sunne4161 (−20)3
Munkfors919 (−10)2
Filipstad170 (+17)2
Eda1334 (−21)2
Karlstad136288 (−152)1
Forshaga1344 (−31)1
Hagfors1152 (−41)1
Grums827 (−19)1
Hammarö1479 (−65)1
Årjäng851 (−43)1
Säffle937 (−28)1
Kristinehamn1469 (−55)1
Kil<550-
Storfors<515-
Torsby<551-

De flesta har eget boende

Av de ukrainska medborgarna som finns i Arvika kommun har de flesta ordnat eget boende, 120 personer. Ingen bor i Migrationsverkets anläggningsboende. Av de 128 ukrainska flyktingarna i Arvika är 85 kvinnor och 43 män. I hela riket finns nu 21 597 kvinnor och 10 581 män från Ukraina.

Totalt, om man även räknar dem som inte är från Ukraina, finns 156 personer i Migrationsverkets system i Arvika.

Arvika tog emot 450 flyktingar 2015

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige och den sista december fanns 181 890 personer i Migrationsverkets system. Av dem fanns 450 i Arvika. Det motsvarar 17 asylsökande per 1 000 invånare, vilket placerar kommunen någonstans i mitten av landets kommuner. Arvika har tagit en större andel av de flyktingar som nu flyr kriget i Ukraina än man gjorde 2015.

40 552 personer har sökt asyl hittills i år

Under april månad sökte totalt 8 586 personer asyl i Sverige. Det är 20 896 färre än månaden innan, som var den tredje intensivaste månaden under det senaste decenniet.

Graf över antal som sökt asyl i Sverige per månad

Hittills i år har totalt 40 552 personer sökt asyl i Sverige – 35 294 av dem enligt EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades efter Rysslands invasion i februari. Det är fler än som kommit totalt under de senaste två åren. Det kan jämföras med de 162 877 som sökte asyl totalt under 2015.

Nedskriven prognos

I slutet av april presenterade Migrationsverket nya scenarier för hur många ukrainska skyddsbehövande som skulle komma till Sverige. Tidigare var huvudscenariot att 76 000 personer skulle komma under första halvåret – nu är det 80 000 personer på hela året, med en avtagande takt under hösten. Prognosen är mycket osäkert och Migrationsverket har även ett högre scenario, 200 000 personer, och ett lägre, 50 000 personer.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.