Två år efter pandemiutbrott: Fortsatt långa vänte­tider i Uppsala

Uppsala län Överbeläggningar i vården
Bild från operationssal.
Flickr (PD)

Coronapandemin har tvingat fler personer att vänta länge på operation.  Även i Uppsala län är det betydligt fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under februari fick 37 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Uppsala. Det är betydligt fler än en typisk februarimånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 19 procent).

I praktiken innebär det att 2 580 av de 7 049 patienter som under månaden väntade på operation i Uppsala tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med februari. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i samtliga av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i februari.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 7 049 patienter på operation i Uppsala län under februari månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom kirurgi. Här tvingades 50 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+37 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som handkirurgi, på en lägre nivå än ett vanligt år (9 procent nu, jämfört med 16 procent ett normalår).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Uppsala län i februari
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för februari 2015-2019Antal patienter
Gynekologi-8 % 23
Öron-näsa-hals52 %30 % 595
Kirurgi50 %13 % 1 188
Urologi42 %20 % 368
Ögonsjukvård10 %16 % 667
Handkirurgi9 %16 % 327

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.