Vänte­tiderna långt över det normala i Östergötland

Östergötlands län Överbeläggningar i vården
Bild från operationssal.
Flickr (PD)

Coronapandemin har tvingat fler personer att vänta länge på operation. Under februari låg väntetiderna i Östergötlands län mest över det normala i landet, jämfört med andra regioner.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under februari fick 46 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Östergötland. Det är betydligt fler än en typisk februarimånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 11 procent).

I praktiken innebär det att 4 225 av de 9 277 patienter som under månaden väntade på operation i Östergötland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med februari. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i samtliga av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i februari.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 9 277 patienter på operation i Östergötlands län under februari månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom kirurgi. Här tvingades 53 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+47 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt har andra vårdtyper påverkats mycket mindre, som ögonsjukvård, där 44 procent behövde vänta längre än 90 dagar (+25 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Östergötlands län i februari
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för februari 2015-2019Antal patienter
Öron-näsa-hals59 %20 % 1 070
Kirurgi53 %5 % 1 158
Urologi47 %2 % 306
Ögonsjukvård44 %19 % 1 664
Handkirurgi39 %13 % 287
Gynekologi33 %2 % 407

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.