Efter Rysslands invasion: Relativt få flyktingar i Värmlands län

Värmlands län | Flyktingmottagande |
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot
Gustav Gatu, Newsworthy

Den senaste månaden har ungefär 29 000 sökt asyl i Sverige. Kommunerna i Värmlands län har hittills tagit emot relativt få.

Enligt UNHCR har 4,2 miljoner människor hittills flytt från kriget i Ukraina. Under mars sökte 29 335 personer asyl i Sverige, vilket är den tredje högsta siffran under en månad det senaste decenniet. Bara i oktober och november 2015 togs fler asylansökningar emot.

Graf över antal som sökt asyl i Sverige per månad

Just nu finns totalt 42 532 personer inskrivna i Migrationsverkets system i landet. Av dem finns 405 i Värmland. 160 är kvinnor och 245 är män. Tre av dem bor på anläggningsboende och 386 i eget boende. Det motsvarar en asylsökande per 1 000 invånare.

Ojämn fördelning

Flest asylsökande i Värmland finns enligt Migrationsverket i Grums kommun. Kommunen har tagit emot 21 personer, vilket motsvarar 2 asylsökande per 1 000 invånare.

Under hösten 2015 fördelades de asylsökande ojämnt över landet – vissa kommuner tog emot stora grupper medan andra tog emot få flyktingar. Regeringen har nu gett Migrationsverket i uppdrag att "använda alla tillgängliga verktyg [..] i syfte att åstad­komma en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner", sett till bland annat kommunens storlek, arbetsmarknadsförutsättningar och hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Man aviserar också att ny lagstiftning är på gång för en jämnare fördelning.

Hade flyktingmottagandet varit jämnt fördelat över landet – sett till befolkning – borde Grums kommun ha tagit emot 37 personer. Ingen kommun i Värmland har hittills tagit emot motsvarande sin andel av befolkningen.

Asylsökande i Värmlands län
KommunAntal asylsökandeAsylsökande per 1 000 invånareAntal vid jämn fördelning
Grums21237 (−16)
Sunne27254 (−27)
Säffle30263 (−33)
Torsby20247 (−27)
Filipstad18242 (−24)
Eda14235 (−21)
Karlstad1512388 (−237)
Arvika402105 (−65)
Kristinehamn32198 (−66)
Hagfors12147 (−35)
Hammarö15168 (−53)
Forshaga10147 (−37)
Munkfors3115 (−12)
Storfors2116 (−14)
Kil6049 (−43)
Årjäng4040 (−36)
Källa: Migrationsverket
Karta över antal asylsökande per 1 000 invånare

2 727 boendeplatser i Värmland

Under mars inventerade länsstyrelserna möjliga boendeplatser runt om i landet. Det rör sig till exempel om lägenheter, campingplatser, modulboenden och lagerlokaler. I Värmland finns det 2 727 platser – varav 1 902 kan användas på kort sikt och 825 på längre sikt. I riket rör det sig om ungefär 74 000 platser totalt.

Värmland tog emot fler flyktingar än de flesta 2015

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige och den sista december fanns 181 890 personer inne i Migrationsverkets system. Av dem fanns 8 884 i Värmland. Det motsvarar 32 asylsökande per 1 000 invånare vilket var den tredje högsta andelen i landet.

Antalet asylsökande fler än i huvudscenariot

Migrationsverket tog i början av mars fram scenarier om hur många personer från Ukraina som kan komma att söka sig till Sverige under första halvåret 2022. Enligt huvudscenariot skulle det kunna röra sig om ungefär 76 000 personer, enligt det högre scenariot om över 200 000 personer – och verket underströk att beräkningarna var väldigt osäkra.

Antal ukrainska medborgare som sökt asyl sedan Rysslands invasion

Från och med den 24 februari till och med den 3 april hade 27 954 ukrainska medborgare sökt asyl i Sverige. Det är något över huvudscenariot.

31 818 har sökt asyl hittills i år

Hittills i år har 31 818 personer sökt asyl i Sverige – 25 946 av dem enligt EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades efter Rysslands invansion i februari. Det är fler än som kommit totalt under de senaste två åren. Det kan jämföras med de 162 877 som sökte asyl totalt under 2015.

Av de som kommit i år är en klar majoritet ukrainska medborgare. Värt att veta är att ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengen och kan stanna i Sverige utan visum i upp till 90 dagar. De omfattas också, tillsammans med personer som haft uppehållstillstånd i Ukraina samt familjemedlemmar till dessa grupper, av EU:s Massflyktsdirektiv. Det innebär att de har rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Vanligaste medborgarskap bland de som sökt asyl till och med mars
MedborgarskapAntal asylsökandevarav enligt massflyktsdirektivet
Ukraina27 39425 242
Afghanistan49822
Syrien35044
Irak34020
Ryssland333118
Källa: Migrationsverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.