Ojämn fördelning av flyktingar – Filipstad tar inte sin andel

Filipstads kommun Flyktingmottagande
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot
Gustav Gatu, Newsworthy

Över 42 000 asylsökande finns i Migrationsverkets system. Skulle de vara jämnt fördelade över landet borde 42 personer finnas i Filipstad – men kommunen har inte tagit emot ens hälften så många.

Enligt UNHCR har 4,2 miljoner människor hittills flytt från kriget i Ukraina. Under mars sökte 29 335 personer asyl i Sverige, vilket är den tredje högsta siffran under en månad det senaste decenniet. Bara i oktober och november 2015 togs fler asylansökningar emot.

Graf över antal som sökt asyl i Sverige per månad

Just nu finns totalt 42 532 personer inskrivna i Migrationsverkets system i landet. Av dem finns 18 i Filipstad. 13 är kvinnor och fem är män. 17 av dem bor i eget boende, ingen i anläggningsboende.

Ojämn fördelning

Under hösten 2015 fördelades de asylsökande ojämnt över landet – vissa kommuner tog emot stora grupper medan andra tog emot få flyktingar. Regeringen har nu gett Migrationsverket i uppdrag att "använda alla tillgängliga verktyg [..] i syfte att åstad­komma en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner", sett till bland annat kommunens storlek, arbetsmarknadsförutsättningar och hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Man aviserar också att ny lagstiftning är på gång för en jämnare fördelning.

Om de asylsökande skulle fördelats jämnt över landets kommuner – sett till befolkning – borde Filipstad hittills ha tagit emot 42 personer. Kommunen har alltså tagit emot 24 personer färre än om fördelningen varit jämn.

Asylsökande i Värmlands län
KommunAntal asylsökandeAsylsökande per 1 000 invånareAntal vid jämn fördelning
Grums21237 (−16)
Sunne27254 (−27)
Säffle30263 (−33)
Torsby20247 (−27)
Filipstad18242 (−24)
Eda14235 (−21)
Karlstad1512388 (−237)
Arvika402105 (−65)
Kristinehamn32198 (−66)
Hagfors12147 (−35)
Hammarö15168 (−53)
Forshaga10147 (−37)
Munkfors3115 (−12)
Storfors2116 (−14)
Kil6049 (−43)
Årjäng4040 (−36)

Filipstads kommun tagit emot två asylsökande per 1 000 invånare. Flest asylsökande per invånare i hela landet finns hittills i Norbergs kommun i Västmanlands län. Där har 281 personer – eller 49 per 1 000 invånare – hamnat. I Värmlands län har Grums kommun tagit emot flest, 21 personer – eller 2 per 1 000 invånare.

Karta över antal asylsökande per 1 000 invånare

30 boendeplatser i Filipstad

Under mars inventerade länsstyrelserna möjliga boendeplatser runt om i landet. Det rör sig till exempel om lägenheter, campingplatser, modulboenden och lagerlokaler. I Filipstad finns det 30 platser – på kort sikt. I hela Värmlands län handlar det om 2 727 platser. I riket rör det sig om ungefär 74 000 platser totalt.

Filipstad bland dem som tog emot flest flyktingar 2015

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige och den sista december fanns 181 890 personer inne i Migrationsverkets system. Av dem fanns 1 103 i Filipstad. Det motsvarar 104 asylsökande per 1 000 invånare vilket var den femte högsta andelen i landet.

Antalet asylsökande fler än i huvudscenariot

Migrationsverket tog i början av mars fram scenarier om hur många personer från Ukraina som kan komma att söka sig till Sverige under första halvåret 2022. Enligt huvudscenariot skulle det kunna röra sig om ungefär 76 000 personer, enligt det högre scenariot om över 200 000 personer – och verket underströk att beräkningarna var väldigt osäkra.

Antal ukrainska medborgare som sökt asyl sedan Rysslands invasion

Från och med den 24 februari till och med den 3 april hade 27 954 ukrainska medborgare sökt asyl i Sverige. Det är något över huvudscenariot.

31 818 har sökt asyl hittills i år

Hittills i år har 31 818 personer sökt asyl i Sverige – 25 946 av dem enligt EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades efter Rysslands invansion i februari. Det är fler än som kommit totalt under de senaste två åren. Det kan jämföras med de 162 877 som sökte asyl totalt under 2015.

Av de som kommit i år är en klar majoritet ukrainska medborgare. Värt att veta är att ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengen och kan stanna i Sverige utan visum i upp till 90 dagar. De omfattas också, tillsammans med personer som haft uppehållstillstånd i Ukraina samt familjemedlemmar till dessa grupper, av EU:s Massflyktsdirektiv. Det innebär att de har rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Vanligaste medborgarskap bland de som sökt asyl till och med mars
MedborgarskapAntal asylsökandevarav enligt massflyktsdirektivet
Ukraina27 39425 242
Afghanistan49822
Syrien35044
Irak34020
Ryssland333118
Källa: Migrationsverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.