Ungdoms­arbetslösheten i Danderyd faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Stockholms län

Danderyds kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Danderyds kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Stockholms län såg en minskande ungdoms­arbetslöshet i februari. Så även i Danderyd, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdoms­arbetslöshet i Danderyds kommun med 0,8 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i februari på 2,8 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under februari månad rapporterade Danderyd en total arbetslöshet på 3,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att tre av 91 invånare i åldern 16 till 64 år i Danderyds kommun var inskrivna som arbetssökande (677 färre än i februari i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Danderyd är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,6 till 3,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juni 2019.

Graf: Arbetslöshet i Danderyds kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Danderyd är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sigtuna där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Danderyd hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Stockholms län och nu växer klyftan (3,3 procent i kommunen, jämfört med 6,7 procent i hela länet). Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka och Södertälje har den högsta (12,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent). Danderyds arbetslöshet sticker ut som den åttonde lägsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,0 procent i Danderyd under februari månad, motsvarande nio av 100 personer. Det är 1,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−291 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 10,7 till 9,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,7 procentenheter i Danderyd.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Danderyds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Danderyd om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Nykvarn har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,8 procentenheter). I februari var 2,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tre personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 46 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Danderyd sjunkit tolv månader i följd (ner från 3,6 procent i februari 2021 till 2,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Danderyds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Danderyd lägre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Danderyds kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

235 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 235 arbetsplatsannonser i Danderyds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 340 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Danderyds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare1436
Telefonförsäljare m.fl.1729
Grundutbildade sjuksköterskor1523
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.716
Övrig hemservicepersonal m.fl.1111
Anestesisjuksköterskor110
Personal- och HR-specialister810
Biomedicinska analytiker m.fl.39
Personliga assistenter49
VVS-montörer m.fl.68

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Danderyds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
DanderydStockholms länHela landet
Hela arbetskraften3,3 %−1,4 % 6,7 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda9,0 %−1,8 % 13,5 %−2,2 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar2,8 %−0,8 % 7,4 %−1,8 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Botkyrka12,0 %−1,3 % 
Danderyd3,3 %−1,4 % 
Ekerö3,2 %−1,7 % 
Haninge7,5 %−1,3 % 
Huddinge7,8 %−1,2 % 
Järfälla8,5 %−1,0 % 
Lidingö4,1 %−1,6 % 
Nacka4,4 %−1,7 % 
Norrtälje5,5 %−0,9 % 
Nykvarn4,0 %−1,0 % 
Nynäshamn7,0 %−0,9 % 
Salem5,8 %−0,9 % 
Sigtuna9,8 %−2,3 % 
Sollentuna6,2 %−1,5 % 
Solna4,7 %−1,7 % 
Stockholm6,7 %−1,7 % 
Sundbyberg6,6 %−1,4 % 
Södertälje12,0 %−1,2 % 
Tyresö5,0 %−1,0 % 
Täby3,7 %−1,0 % 
Upplands Väsby7,9 %−1,7 % 
Upplands-Bro7,6 %−1,2 % 
Vallentuna3,5 %−1,0 % 
Vaxholm3,9 %−1,0 % 
Värmdö4,0 %−1,1 % 
Österåker4,2 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Botkyrka17,2 %−1,5 % 
Danderyd9,0 %−1,8 % 
Ekerö8,2 %−3,5 % 
Haninge13,2 %−1,8 % 
Huddinge14,1 %−1,9 % 
Järfälla15,0 %−1,3 % 
Lidingö9,9 %−2,4 % 
Nacka9,3 %−3,1 % 
Norrtälje14,8 %−2,2 % 
Nykvarn11,6 %−1,5 % 
Nynäshamn14,7 %−1,1 % 
Salem10,7 %−1,7 % 
Sigtuna16,6 %−2,8 % 
Sollentuna12,9 %−2,0 % 
Solna7,7 %−2,6 % 
Stockholm13,7 %−2,4 % 
Sundbyberg12,4 %−2,0 % 
Södertälje18,5 %−1,6 % 
Tyresö11,2 %−1,5 % 
Täby8,1 %−1,4 % 
Upplands Väsby13,8 %−2,5 % 
Upplands-Bro14,1 %−1,7 % 
Vallentuna7,9 %−2,1 % 
Vaxholm10,9 %−1,4 % 
Värmdö9,4 %−2,7 % 
Österåker9,1 %−2,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Botkyrka10,6 %−1,6 % 
Danderyd2,8 %−0,8 % 
Ekerö4,6 %−1,5 % 
Haninge9,3 %−1,5 % 
Huddinge8,0 %−1,5 % 
Järfälla8,9 %−1,7 % 
Lidingö3,7 %−1,5 % 
Nacka4,4 %−2,0 % 
Norrtälje7,7 %−1,7 % 
Nykvarn6,8 %−3,1 % 
Nynäshamn10,1 %−2,9 % 
Salem8,0 %−3,2 % 
Sigtuna10,1 %−2,0 % 
Sollentuna7,7 %−1,8 % 
Solna5,4 %−1,9 % 
Stockholm7,3 %−1,9 % 
Sundbyberg7,5 %−1,0 % 
Södertälje9,4 %−2,4 % 
Tyresö7,3 %−2,0 % 
Täby4,0 %−1,1 % 
Upplands Väsby9,5 %−0,8 % 
Upplands-Bro9,0 %−2,8 % 
Vallentuna5,2 %−3,1 % 
Vaxholm5,7 %−1,9 % 
Värmdö5,7 %−1,1 % 
Österåker5,2 %−1,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.