Relativt oförändrad andel biståndstagare i Karlskrona i december

Karlskrona kommun Ekonomiskt bistånd

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Karlskrona kommun låg i stort sett stilla i december, och är nu 1,0 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.

Totalt fick 639 personer i Karlskrona kommun ekonomiskt bistånd stöd under december, vilket alltså motsvarar 1,0 procent av den vuxna befolkningen. Det är en ökning med 0,1 procentenheter från månaden innan, vilket motsvarar 13 personer. Sedan samma månad förra året innebär det en minskning med 0,1 procentenheter. I Blekinge som helhet var andelen 1 procent, vilket är ungefär samma nivå som månaden innan.

Grafen bygger på kommunernas egenrapporterade uppgifter. Kraftiga avvikelser kan bero på felrapportering.
När uppgifter saknas från en kommun, har den skattats baserat på tidigare data, för underlag till länssiffran samma månad.

I riket som helhet var andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i den vuxna befolkningen i stort sett oförändrad, på 1,3 procent.

Jämfört med andra kommuner i hela landet är andelen biståndstagare i Karlskrona varken anmärkningsvärt hög eller låg. Landets högsta nivåer finns i Filipstads kommun, med 3,3 procent, och de lägsta i Olofströms kommun, Pajala kommun, Solna kommun och Vellinge kommun, med 0,2 procent.

Bland kommunerna i Blekinge ökade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd förra månaden i tre (Karlshamn, Karlskrona och Ronneby). Ronneby har högst andel biståndstagare i länet, Olofström har lägst.

KommunAndelFörändring (1 mån)
Karlshamn1,2 %+0,1
Karlskrona1,0 %+0,1
Olofström0,2 %0,0
Ronneby1,7 %+0,1
Sölvesborg0,5 %0,0

Av biståndstagarna i Karlskrona kommun var förra månaden 288 kvinnor och 351 män.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.