Rekordmånga försäljningar av bostadsrätter i Berg – fler än på över nio år

Bergs kommun Fastighetspriser
Så bostadsmarknaden i Bergs kommun.
Jens Finnäs, Newsworthy

Mellan september och november såldes 43 bostadsrätter i Bergs kommun. Det är fler än någon tremånadersperiod sedan 2012.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda bostadsrätterna i Bergs kommun hade ett genomsnittligt pris på 3,1 miljoner kronor. I fjol gjordes två affärer vid den här tiden på året.

I hela Jämtland såldes 441 bostadsrätter för i snitt 2,6 miljoner kronor.

Graf: Antal sålda bostadsrätter i Bergs kommun

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för bostadsrätter i Berg den här månaden.

Priserna på bostadsrätter stiger i 76 av landets kommuner, medan de sjunker i 45 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Karta: Prisutveckling för bostadsrätter kommun för kommun

Bland kommunerna i Jämtlands län stiger priserna på bostadsrätter i två av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Åre där priserna steg med 10 procent. I Östersund däremot sjönk priserna med 7 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i fem av länets åtta kommuner.

Elva villor såldes

Mellan september och november gjordes sammanlagt elva affärer med villor i Bergs kommun. Det är lika många affärer som vid motsvarande tid i fjol.

De sålda villorna i Bergs kommun hade ett genomsnittligt pris på 0,9 miljoner kronor.

I hela Jämtland såldes 189 villor för i snitt 2,6 miljoner kronor.

Graf: Antal sålda villor i Bergs kommun

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för villor i Berg den här månaden.

Priserna på villor sjunker i 98 av landets kommuner, medan de stiger i 83 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Karta: Prisutveckling för villor kommun för kommun

Bland kommunerna i Jämtlands län sjunker priserna på villor i en av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Östersund där priserna sjönk med 3 procent. I Krokom däremot steg priserna med 2 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i fem av länets åtta kommuner.

Elva fritidshus såldes

Mellan september och november gjordes sammanlagt elva affärer med fritidshus i Bergs kommun. Det kan jämföras med 17 vid motsvarande tid i fjol.

De sålda fritidshusen i Bergs kommun hade ett genomsnittligt pris på 1,8 miljoner kronor.

I hela Jämtland såldes 96 fritidshus för i snitt 2,9 miljoner kronor.

Graf: Antal sålda fritidshus i Bergs kommun

Statistiken visar även på en stor prisuppgång i Bergs kommun. Medelpriset på försäljningarna av fritidshus i kommunen var 38 procent högre än för ett år sedan. Även i hela Jämtland ökar priserna på fritidshus. I hela länet noterades en prisuppgång på 29 procent.

Graf: Prisutveckling för fritidshus i Bergs kommun
Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på fritidshus stiger i 70 av landets kommuner, medan inga kommuner just nu rapporterar nedgångar (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Karta: Prisutveckling för fritidshus kommun för kommun

Bland kommunerna i Jämtlands län stiger priserna på fritidshus i tre av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Berg där priserna steg med 38 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för fritidshus i fem av länets åtta kommuner.

Tabeller

Försäljningar av villor i Jämtlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Berg 110,9 miljoner
Bräcke 120,7 miljoner
Härjedalen 191,3 miljoner
Krokom+2 % 302,3 miljoner
Ragunda 70,8 miljoner
Strömsund 120,7 miljoner
Åre0 % 254,7 miljoner
Östersund−3 % 733,5 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Jämtlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Berg 433,1 miljoner
Bräcke 0
Härjedalen+2 % 543,3 miljoner
Krokom 22,1 miljoner
Ragunda 0
Strömsund 0
Åre+10 % 1374,1 miljoner
Östersund−7 % 2051,4 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Jämtlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Berg+38 % 111,8 miljoner
Bräcke 10,2 miljoner
Härjedalen+34 % 313,3 miljoner
Krokom 101,4 miljoner
Ragunda 0
Strömsund 30,9 miljoner
Åre+27 % 343,6 miljoner
Östersund 62,5 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.