Två flygplan på en flygplats

Färre december­flyg än året innan i Skåne

Det landade färre flyg i Skåne län än året innan i december. Därmed ser trafiken nu ut att ha planat ut på en lägre nivå än före covid 19-pandemin. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Färre decemberflyg än året innan i Skåne
Läget på elmarknaden  i Ystad.

Priserna ökar i Ystad: Läget på elmarknaden i december

Högre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och större import än export under 141 timmar. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Ystad: Läget på elmarknaden i december

Äldre än en månad

Framtidens vintrar: Små utsikter till snö i Ystad

Med klimatförändringen minskar snöchanserna år för år. Enligt SMHI:s scenarier kommer Ystads kommun bara att ha enstaka snödagar kvar i slutet av seklet.
Framtidens vintrar: Små utsikter till snö i Ystad
flygplan i luften

Fler november­flyg än i fjol i Skåne

Det landade fler flyg i Skåne län än förra året i november. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler novemberflyg än i fjol i Skåne
Läget på elmarknaden  i Ystad.

Priserna ökar i Ystad: Läget på elmarknaden i november

Högre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och större export än import hela tiden. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Ystad: Läget på elmarknaden i november
En elbil som laddas

Laddstöd går till rika kommuner – Ystad ligger nära snittet

De rikaste kommunerna har fått nästa åtta gånger mer stöd för att installera laddplatser än de fattigaste. Ystadsborna ligger nära riksnittet– men får mer än kommuner på ungefär samma inkomstnivå.
Laddstöd går till rika kommuner – Ystad ligger nära snittet
SAS-flygplan på marken

Fler oktober­flyg än i fjol i Skåne

Det landade fler flyg i Skåne län än förra året i oktober. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler oktoberflyg än i fjol i Skåne
En elbil som laddas

Stark utbyggnad av laddplatser i Ystad – växer snabbare än fordonsparken

Laddinfrastruktur har haft svårt att hänga med när elbilsförsäljningen accelererat. Men sedan i våras har antalet laddstolpar i Ystads kommun ökat mer än antalet laddbara bilar. Det visar en färsk kartläggning från Newsworthy.
Stark utbyggnad av laddplatser i Ystad – växer snabbare än fordonsparken

Tre av tio nya bilar laddbara i Ystad

Under tredje kvartalet var tre av tio nyregistrerade bilar i Ystads kommun rena elbilar eller laddhybrider, en ökning jämfört med kvartalet innan. I hela landet har försäljningen av laddbara bilar stannat av.
Tre av tio nya bilar laddbara i Ystad

Tre år kvar på Ystads koldioxidbudget

Fortsätter utsläppen i Ystad på samma sätt som de senaste åren når kommunen inte målet i Parisavtalet. Koldioxidbudgeten spricker 2025, enligt beräkningar från Klimatkollen.
Tre år kvar på Ystads koldioxidbudget
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Fler flyg i Skåne i augusti

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. Även i Skåne län ökade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Fler flyg i Skåne i augusti
Två flygplan på en flygplats

881 flyg landade i Skåne under juli

Det gick färre flyg till och från svenska flygplatser i juli än månaden innan. Även normalt sett är juli en månad med relativt lite flygtrafik, men nergången i år är större än den brukat vara de senaste åren före pandemin. Även i Skåne län minskade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
881 flyg landade i Skåne under juli
Flygplan i luften

Så utvecklades flygandet i Skåne

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Skåne län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet i Skåne
En elbil som laddas

Färre nya laddbara bilar i Ystad under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Ystads kommun. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Ystad under andra kvartalet