Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Vindelns kommun.

Arbetslösheten minskar i Vindeln

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Vindelns kommun. I Västerbotten däremot minskar arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Vindeln