Senaste Flyktingmottagande
Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Vallentunas boenden

Enligt den nya lagen ska Vallentuna kommun ordna boende åt 90 ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Vallentunas boenden
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Massflykt från Ukraina – fler flyktingar i Vallentuna än 2015

Den första månaden efter Rysslands anfall mot Ukraina har 29 335 sökt asyl i Sverige. Nu har 110 människor fått en fristad i Vallentuna – och det är fler än i slutet av 2015. Men det är fortfarande färre än om flyktingarna hade varit jämnt fördelade över landet.
Massflykt från Ukraina – fler flyktingar i Vallentuna än 2015