Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Värmdös boenden

Enligt den nya lagen ska Värmdö kommun ordna boende åt 96 ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Värmdös boenden
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Massflykt från Ukraina – fler flyktingar i Värmdö än 2015

Den första månaden efter Rysslands anfall mot Ukraina har 29 335 sökt asyl i Sverige. Nu har 182 människor fått en fristad i Värmdö – och det är fler än i slutet av 2015. Men det är fortfarande färre än om flyktingarna hade varit jämnt fördelade över landet.
Massflykt från Ukraina – fler flyktingar i Värmdö än 2015