Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Vännäs kommun.

Arbetslösheten minskar i Vännäs

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Vännäs kommun. Även i hela Västerbotten sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Vännäs
Så utvecklas arbetslösheten i Vännäs kommun.

Arbetslösheten minskar i Vännäs

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Vännäs kommun. Även i hela Västerbotten sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Vännäs