Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Vänersborgs kommun.

Arbetslösheten minskar i Vänersborg

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Vänersborgs kommun. I Västra Götaland däremot minskar arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Vänersborg