Så bostadsmarknaden i Uddevalla kommun.

Få försäljningar av bostadsrätter i Uddevalla

Mellan maj och juli såldes 123 bostadsrätter i Uddevalla kommun. Det är relativt få sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i kommunen under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.
Få försäljningar av bostadsrätter i Uddevalla
En äldre mans händer

Så har äldreomsorgen utvecklats i Uddevalla under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Uddevalla kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Uddevalla under mandatperioden

Äldre än en vecka

Barn i bibliotekskorridor

Så utvecklas skolan i Uddevalla

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Uddevalla.
Så utvecklas skolan i Uddevalla

Ökat bostadsbyggande i Uddevalla

Det har byggts fler nya bostäder under den senaste mandatperioden, både i Uddevalla kommun och Sverige. Men de nya bostäderna matchar inte nödvändigtvis efterfrågan varnar expert.
Ökat bostadsbyggande i Uddevalla
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor

Så utecklades arbetsmarknaden i Uddevalla under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Uddevalla kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Uddevalla under mandatperioden
Flygplan i luften

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Västra Götaland i juni

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Västra Götalands län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet i Västra Götaland i juni

Äldre än en månad

Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Uddevalla

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Uddevallas ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Uddevalla
Så bostadsmarknaden i Uddevalla kommun.

Få försäljningar av bostadsrätter i Uddevalla

Mellan april och juni såldes 136 bostadsrätter i Uddevalla kommun. Det är relativt få sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i kommunen under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.
Få försäljningar av bostadsrätter i Uddevalla
elbilar på parkering

Färre nya laddbara bilar i Uddevalla under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Uddevalla kommun. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Uddevalla under andra kvartalet