Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Massflykt från Ukraina – fler flyktingar i Tyresö än 2015

Den första månaden efter Rysslands anfall mot Ukraina har 29 335 sökt asyl i Sverige. Nu har 155 människor fått en fristad i Tyresö – och det är fler än i slutet av 2015. Men det är fortfarande färre än om flyktingarna hade varit jämnt fördelade över landet.
Massflykt från Ukraina – fler flyktingar i Tyresö än 2015
Vi följer det svenska flyktingmottagandet, i spåren av Rysslands invasionskrig i Ukraina.