Så utvecklas arbetslösheten i Tjörns kommun.

Arbetslösheten minskar i Tjörn

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Tjörns kommun. Även i hela Västra Götaland sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Tjörn
Så utvecklas arbetslösheten i Tjörns kommun.

Arbetslösheten minskar i Tjörn

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Tjörns kommun. Även i hela Västra Götaland sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Tjörn
Så utvecklas arbetslösheten i Tjörns kommun.

Arbetslösheten minskar i Tjörn

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Tjörns kommun. I Västra Götaland däremot minskar arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Tjörn
Så utvecklas arbetslösheten i Tjörns kommun.

Arbetslösheten minskar i Tjörn

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Tjörns kommun. Även i hela Västra Götaland sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Tjörn
Så utvecklas arbetslösheten i Tjörns kommun.

Arbetslösheten minskar i Tjörn

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Tjörns kommun. Även i hela Västra Götaland sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Tjörn
Arbetslösheten ökar  i Tjörn

Arbetslösheten ökar i Tjörn

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet i Tjörns kommun. Även i hela Västra Götaland stiger arbetslösheten.
Arbetslösheten ökar i Tjörn