Senaste Flyktingmottagande
Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Tanums boenden

Enligt den nya lagen ska Tanums kommun ordna boende åt 32 ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Tanums boenden
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Ojämn fördelning av flyktingar – Tanum tar inte sin andel

Över 42 000 asylsökande finns i Migrationsverkets system. Skulle de vara jämnt fördelade över landet borde 53 personer finnas i Tanum – men kommunen har inte tagit emot ens hälften så många.
Ojämn fördelning av flyktingar – Tanum tar inte sin andel